Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 1 a 3 de 3 entrades disponibles

 • del 01 de febrer de 2019 al 31 de desembre de 2019

  Proyectos de I+D en las Áreas Tecnológicas “Cervera” - CDTI

  ACC1Ó

  Dirigit a: Pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y empresas de mediana capitalización (MIDCAPs), con domicilio fiscal en España.

  Proyectos individuales de I+D en algunas de las tecnologías prioritarias “Cervera” con participación de centros tecnológicos destinados al fortalecimiento de las capacidades de innovación de las PYMEs y empresas de mediana capitalización mediante la contratación de actividades de I+D con centros tecnológicos o la ejecución de proyectos de I+D en colaboración con dichos centros.

  Esta línea tiene el objeto de fomentar la ejecución de proyectos de I+D con Centros Tecnológicos de ámbito estatal y con Centros Tecnológicos de Excelencia “Cervera” en ciertas áreas tecnológicas.

 • Convocatòria Oberta

  Els projectes individuals de Recerca i Desenvolupament (PID) són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental.


  Per més informació, cliqueu aquí.

 • Convocatòria Oberta

  CDTI ‐ Projectes R+D de Cooperació Nacional

  CDTI

  Dirigit a: Es requereix la formalització d'una Agrupació d'Interès Econòmic (AIE) o consorci regit per un acord privat de col·laboració, constituïts per, com a mínim, dues empreses autònomes.

  Els projectes de Recerca i Desenvolupament són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats d'investigació industrial com de desenvolupament
  experimental.

  Cliqueu aquí per més informació.