Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 1 a 5 de 7 entrades disponibles

 • del 04 de juliol de 2014 al 04 d'agost de 2014

  Projectes de Recerca sobre Drogodependències 2014 - Min. Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

  Dirigit a: Centres espanyols d'R+D tant públics com privats sense ànim de lucre (ie universitats, institucions sanitàries, organismes i entitats d'R+D)

  Objecte: la convocatòria en l'exercici 2014 d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre drogodependències realitzats per entitats públiques o privades sense fins de lucre, en règim de concurrència competitiva

 • del 24 de maig de 2013 al 06 de juny de 2013

  Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital - MINETUR

  Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

  Dirigit a: Empreses, organismes d'investigació i agrupacions o associacions empresarials amb certes excepcions

  Ajudes en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) i la Societat de la Informació, dins del Pla d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 en el marc de l'Acció Estratègica d'Economia i Societat Digital.

  Es tracta de projectes de desenvolupament experimental o recerca industrial i presenten una part de subvenció i una part, més gran, de préstec preferent.

 • del 10 de gener de 2012 al 07 de febrer de 2012

  Investigació Fonamental No Orientada

  Dirigit a: Universitats, els centres públics d'R+D+I, els centres privats d'R+D+i sense ànim de lucre, els centres tecnològics i les entitats sense ànim de lucre vinculades a la ciència, la tecnologia, la recerca i la innovació.

  Objecte: Finançar projectes consistents en treballs experimentals o teòrics  a fi d'adquirir nous coneixements, encara que no hi hagi perspectives immediates d'aplicació pràctica i directa; aquests han de suposar un avanç en l'àmbit en què s'enquadrin.

  Projectes A: Projectes per a joves investigadors principals. Requisits :
  - Tenir menys de 41 anys a 31/12/12.
  - No haver estat investigador principal d'un projecte amb una durada superior a un any d'aquest mateix programa.

  Projectes B:
  - Projectes dirigits a IP que reuneixin els requisits generals de la convocatòria.
  - Els projectes podran realitzar-se de forma individual o coordinada. En el cas dels projectes coordinats els subprojectes podran ser de tipus A o B, si bé l'investigador coordinador ha de ser IP d'un subprojecte tipus B

 • del 01 de juny de 2010 al 01 de juliol de 2010

  Ajuts Recerca AGAUR 2010

  AGAUR

  Dirigit a: ACOM: Institucions públiques, Institucions i entitats culturals/científiques d’àmbit i local o comarcal sense ànim de lucre i centres d'enseyament 2ari; ARCS: Universitats, CTs, PCTs, col·legis professionals, fundacions sense ànim de lucre

  1.- Ajuts a projectes d’abast local i comarcal (ACOM-DGR)

  Ajuts per la realització d’estudis i projectes de recerca que contribueixin significativament a un millor coneixement de la identitat de Catalunya. Cal proposar estudis o projectes de recerca d’ interès per a Catalunya tant des del punt de vista social i econòmic, com científic i tecnològic, sempre des d’una perspectiva local o comarcal.
  El període de l’activitat és improrrogable i va entre 15/10/2010 i 30/10/2011.

  2.- Ajuts per a la organització d’accions mobilitzadores (ARCS-DGR)

  Ajuts per organització de congressos, simposis, cicles de conferències i seminaris d’especial rellevància científica, social, humanística i tecnològica, que s’organitzin a Catalunya i que fomentin la projecció internacional. Queda exclòs de la convocatòria qualsevol tipus d’acció que formi part de programes de doctorat o postgrau.
  El període d’activitat és entre 01/08/2010 i 31/07/2011 excepte en el cas de publicació dels resultats de l’acció que pot ser fins al 30/11/2011.

 • del 07 de juliol de 2011 al 20 de juliol de 2011

  Ajut per a accions de Cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus

  AGAUR

  Dirigit a: Universitats, centres de recerca, les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca, així com les empreses i/o els actor socioeconòmics ubicats a Catalunya

  Es tracta d'ajuts per a accions de Cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus.

  Hi ha tres modalitats: Modalitats:
  A – Desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques de recerca
  B – Mobilitat de personal investigador
  C – Projectes d’R+D
   

  En les modalitats A i C s'ha de crear un grup transfronterer d'un mínim de tres participants i en el qual, un d'ells sigui bé una empresa, bé un actor socioeconòmic.