Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 1 a 5 de 29 entrades disponibles

 • del 05 de novembre de 2018 al 28 de febrer de 2019

  Erasmus+ - Key Action 2 - Knowledge Alliances

  Unió Europea

  Dirigit a: Higher education institutions; public or private, small, medium or large enterprises, research institutes; public bodies at local, regional or national level and other.

    Knowledge Alliances aim at strengthening Europe's innovation capacity and at fostering innovation in higher education and business.
       They intend to:
  • develop new, innovative and multidisciplinary approaches to teaching and learning;
  • stimulate entrepreneurship and entrepreneurial skills of higher education teaching staff and company staff;
  • facilitate the exchange, flow and co-creation of knowledge.
   
 • del 21 de març de 2018 al 05 de juny de 2018

  Innoglobal 2018

  CDTI

  Dirigit a: Empresas españolas

  Proyectos de I+D de desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional, que supongan a su vez un avance tecnológico e industrial relevante.


  Se subvenciona la participación de empresas españolas integrantes en consorcios internacionales que participen en programas internacionales:
  a)Proyectos multilaterales: Eureka e Iberoeka
  b)Proyectos Bilaterales
  c) Proyectos Unilaterales
  d)De cooperación tecnológica internacional para la participación de empresas en Organismos Internacionales de Investigación y Grandes Instalaciones científicas en las que participe España.

  En caso de proyectos internacionales en que participe más de una empresa española, cada empresa deberá presentar de forma individualizada su propia solicitud a esta convocatoria.

 • del 19 de gener de 2018 al 01 de març de 2018

  Nuclis d’R+D Locals 2017 – FEDER - GENCAT

  Dirigit a: Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

  Objectiu: Ajuts destinats a incentivar la realització, de forma individual o col·laborativa, d’activitats de R+D dutes a terme a Catalunya.
  Tipologia d’actuacions:
  • Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Haurà de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries internacionals de R+D o li citacions internacionals.
  • Es valorarà la generació de nova ocupació (especialment aquella d’alt nivell de qualificació tècnica) i d’inversions industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya, així com la participació de membres del sistema de Recerca i Innovació de Catalunya.
  • Les inversions s’han de dur a terme a Catalunya i han de comportar l’obtenció de productes i processos nous o tecnològicament millorats tecnològicament respecte als ja existents.
  El pressupost mínim global del projecte serà:
  • Projectes presentats de forma individual: 200.000 Euros.
  • Projectes presentats de forma col·laborativa: 500.000 Euros; (mínim 2 empreses i regulades per un acord d’agrupació i on cap de les empreses tingui una participació de més del 70% de la despesa subvencionable elegible per al projecte).
  Durada dels projectes: poden començar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de dos anys i mig després d’aquesta data.

 • del 01 de gener de 2017 al 18 d'octubre de 2017

  Instrumento PYME - H2020

  Unió Europea

  Dirigit a: Pequeñas y medianas empresas (PYMES)

  La Unión Europea se plantea como reto incentivar la I+D y la innovación en las PYMES de forma que sean más activas en este ámbito fundamental para la competitividad europea. El instrumento PYME tiene las siguientes características diferenciales respecto a los proyectos colaborativos:

  • En cada temática o reto social de H2020 habrá al menos un tópico para el instrumento PYME.
  • Temática muy abierta dentro del contexto de cada tecnología o reto social.
  • Las PYMEs serán las únicas en poder solicitar este instrumento de financiación.
  • Los proyectos pueden solicitarse de forma individual (subcontratando a otras entidades) o en consorcio; al no existir un mínimo de participantes definido, debe escogerse aquella modalidad más acorde a las necesidades del proyecto.
  • El IMPACTO EUROPEO es un criterio de selección fundamental.
  • Todas las PYMEs que participen en el instrumento podrán beneficiarse de un esquema de coaching asociado al mismo.

  El Instrumento PYME se dividirá en las siguientes fases:

  Fase 1: Solicitud: un business plan de 10 hojas. Si se financia, el proyecto consiste en la redacción de un “elaborated business plan” de 30 hojas que deberá incluir actividades tales como: "Technology watch, Market/Business model testing Partner search, Work Plan (detailed), Risk assessment, IP regime, Commercialisation strategy, etc”

  Fase 2: Solicitud de la financiación de las actividades que constan en el “elaborated business plan”. Tales actividades pueden ser: “Development, prototyping, testing, piloting, miniaturisation, scaling-up, market replication, some research, etc“

  Condiciones de la ayuda:
  Fase 1: Subvención fija de 50.000€.

  Fase 2: Subvención del 70% del presupuesto elegible del proyecto, entre 500.000 euros y 2,5 millones de euros

 • del 30 de gener de 2017 al 31 de març de 2017

  Interreg V - B (Med) 2nd Call for Modular projects

  Fons FEDER

  Dirigit a: National, regional and local public bodies; Bodies governed by public law or associations formed by one or more such authorities or one or more such bodies governed by public law; Private institutions; International organisations.

  The main objective of the Interreg MED Programme is to promote sustainable growth in the Mediterranean area by fostering innovative concepts and practices and a reasonable use of resources and by supporting social integration through an integrated and territorially based cooperation approach.


  Size of the partnership: The partnership must involve at least 4 financing partners from at least 4 different countries from the MED area