Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 1 a 1 de 1 entrades disponibles

 • Previsió convocatòria segon semestre 2011

  Projectes Innovadors

  SOC

  Dirigit a: Persones jurídiques, públiques o privades, que duguin a terme actuacions per a la millora de la qualitat d’ocupació a Catalunya

  Mitjançant el programa de projectes innovadors es pretén donar suport a accions innovadores que responguin als reptes que planteja la situació econòmica actual, en especial la creació i manteniment de llocs de treball i la millora de la competitivitat: afavorir canvis de processos, d’estructures i valors organitzatius entre les institucions i millorar la competitivitat de treballadors/es i empreses, donant un valor diferencial al coneixement i a les idees.

  Aquest ajut preveu focalitzar recursos en aquells projectes que tinguin un fort impacte territorial i/o sectorial. Projectes innovadors i transversals on els valors més importants siguin la cooperació, la creativitat, el lideratge i la qualitat, i que comptin amb la participació del màxim d’agents implicats.