Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 46 a 50 de 116 entrades disponibles

 • del 04 de juliol de 2014 al 04 d'agost de 2014

  Projectes de Recerca sobre Drogodependències 2014 - Min. Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

  Dirigit a: Centres espanyols d'R+D tant públics com privats sense ànim de lucre (ie universitats, institucions sanitàries, organismes i entitats d'R+D)

  Objecte: la convocatòria en l'exercici 2014 d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre drogodependències realitzats per entitats públiques o privades sense fins de lucre, en règim de concurrència competitiva

 • del 20 de juny de 2014 al 03 de novembre de 2014

  Doctorats Industrials 2014 - AGAUR

  AGAUR

  Dirigit a: Universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les empreses públiques i privades amb seu a Catalunya

  Objectiu: atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI, en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, on el doctorand o la doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla DI de la Generalitat de Catalunya.

  Un Projecte de Doctorat Industrial és un projecte de recerca estratègic d’una empresa en col·laboració amb una universitat en el que un doctorand/a desenvoluparà la seva formació que culminarà amb la presentació d’una tesi doctoral.  

 • del 01 de març de 2014 al 25 d'agost de 2014

  Support for Social Dialogue

  Unió Europea

  Dirigit a: Social dialogue actors, research centres, universities, public administrations...

  Objectives
  Objectives of this call include measures and initiatives related to the adaptation of social dialogue to changes in employment and work and related challenges, such as addressing modernisation of the labour market, quality of work, anticipation, preparation and management of change and restructuring, the greening of the economy, flexicurity, skills, mobility and migration, youth employment, health and safety at work, reconciliation of work and family life, gender equality, action in the field of anti-discrimination, active ageing, healthier and longer working lives, active inclusion and decent work. 


  Projects proposed jointly by employers' and workers' organisations which aim at implementing (parts of) the work programme of European social dialogue committees, as well as measures to foster the implementation of European social dialogue outcomes, reinforce their impact and visibility, and support follow-up and reporting are a high priority.


  The European Commission may decide to finance up to 90% of the total eligible cost of the action

 • del 12 de març de 2014 al 11 de setembre de 2014

  Marie Skłodowska-Curie Actions (Individual Fellowship) 2013 - H2020

  Unió Europea

  Dirigit a: The beneficiary is the host organisation (academic or non-academic) and it must be located in EU Member Sates (MSs) or Associated Countries.

  Purpose:

  The Marie Skłodowska-Curie actions aim to support the career development and training of researchers – with a focus on innovation skills – in all scientific disciplines through international and inter-sector mobility.
  This action provides financial support for individual ER who want to work in host organisations established in European MSs or ACs.

  Features and activities:

  - Bottom-up Project to be evaluated in one of the 8 scientific panels (CHE , SOC , ECO , ENG , ENV , LIF , MAT , PHY ) + 2 multidisciplinary panels (CP + IR)
  - Training through research under the supervision of the host institution team.
  - Intersectorial / interdisciplinary secondments in European MSs or ACs are strongly recommended ( 3-6 months maximum).
  - Outreach activities and society impact must be detailed through events organization, communication and dissemination of results. 

 • del 14 de maig de 2014 al 15 de juliol de 2014

  Proyectos Estratégicos CIEN

  CDTI

  Dirigit a: Consorcios empresariales, formalizados mediante un acuerdo privado de colaboración

  Objetivo: El Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN) financia grandes proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental, desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección internacional.

  Participación relevante de organismos de investigación: Los proyectos deben contar con una participación relevante de organismos de investigación desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, se exige que al menos el 15% del total del presupuesto del proyecto aprobado por CDTI se subcontrate con organismos de investigación; uno de los cuales, al menos, será de titularidad pública.

  Duración de los proyectos: La duración mínima será de 36 meses y la máxima de 48 meses.

  Presupuesto del proyecto: El presupuesto mínimo financiable es de 7.000.000 euros y el presupuesto máximo de 20.000.000.