Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 51 a 55 de 116 entrades disponibles

 • del 30 d'abril de 2014 al 30 de maig de 2014

  Iniciatives de Reforç de la Competitivitat 2014

  ACC1Ó

  Dirigit a: Entitats de suport a l’empresa amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una dilatada experiència en l’execució de projectes de reforç de la competitivitat.

  L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament dels ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat.

  S’entenen com a projectes de reforç de la competitivitat, entre d’altres: la creació d’entorns d’aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunt; projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de tendències, de gestió, financer i/o operacional dels negocis del clúster o professionalització de clúster mànagers.

  Els projectes els pot realitzar una única entitat de suport a l’empresa o bé, si el projecte ho requereix, més d’una entitat de suport a l’empresa i les empreses sòcies de les entitats.  

 • del 10 d'abril de 2014 al 10 de maig de 2014

  Projectes de Recerca en l'àmbit de la Qualitat Democràtica

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Les universitats que formen part del sistema universitari català, i les entitats públiques o privades de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com a una de les seves activitats principals.

  Objecte:
  Ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria de qualitat democràtica, que permetin obtenir resultats científics i propostes d’intervenció aplicables en aquest àmbit.

  Durada: 1 any

  Import de l'ajut: entre 6.500 i 9.750 euros

  Es preveu que s'aprovin entre 4 i 6 propostes.

 • del 01 d'abril de 2014 al 30 d'abril de 2014

  Erasmus + 'Asociaciones Estratégicas, Acción Clave 2 (KA2)'

  Unió Europea

  Dirigit a: Cualquier institución en el campo de la Educación, Formación, Juventud y otros sectores socioeconómicos.

  Objetivo: 
  Desarrollar, transferir y/o implementar iniciativas conjuntas innovadoras a nivel institucional, local, regional y europeo:
  -Incrementando la capacidad y relevancia del aprendizaje en la educación y la formación, fomentando nuevos acercamientos y apoyando la difusión de buenas prácticas.
  -Desarrollando la provisión y asesoramiento en competencias clave: competencias básicas, competencias transversales,emprendimiento, lenguas,conocimiento digital.
  -Reforzando vínculos de Educación/Formación con el mundo laboral.
  -Promocionando el desarrollo educativo innovador (aprendizaje colaborativo, pensamiento crítico...
  -Promocionando la cooperación estructurada interregional e intersectorial.
  -Fomentando el desarrollo profesional de todos aquellos que estén involucrados en el mundo educativo.
  -Mejorando las capacidades de instituciones relacionadas con la Educación, en especial en aquellas actividades que tengan que vercon lainternacionalización, el desarrollo estratégico, el liderazgo y la inclusión.
  -Promoviendo el emprendimiento educativo paradesarrollar la ciudadanía activa, la empleabilidad y la creación de nuevo tejido empresarial.
  -Incrementando la participación en el aprendizaje y la empleabilidad a través del desarrollo de servicios de apoyo y de asesoramiento del trabajo.
  - Facilitando la transición de estudiantes de diversos niveles y tipo de Educación formal e informal a través del uso de herramientas europeas para el reconocimiento, la validación y la transparencia.  

 • del 18 de març de 2014 al 19 d'abril de 2014

  TECNIOSPRING 2014

  Dirigit a: Agents tecnològics de la Xarxa TECNIO

  L’objecte d’aquests ajuts és facilitar als centres TECNIO la contractació de personal investigador experimentat per a la realització d’un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. La contractació de l’investigador/a anirà lligada a un programa de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora en el seu àmbit d’expertesa.

 • del 20 de febrer de 2014 al 13 de març de 2014

  Torres Quevedo 2013

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Les empreses, centres tecnològics, centres de recolzament a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics

  L'objectiu d'aquest subprograma és la concessió d'unes 200 ajudes d'una durada de tres anys a empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupen projectes concrets de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica previs, per tal d'afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans i projectes de R+D, i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de recent creació.