Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 66 a 70 de 116 entrades disponibles

 • del 31 d'octubre de 2012 al 11 de desembre de 2012

  Personal Técnico de Apoyo 2012

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Organismes públics d'R+D: Universitats, Altres centres públics d' R+D, centres públics i privats sense ànim de lucre, Centres Tecnològics.

   L'objectiu d'aquest subprograma és la concessió d'un màxim de 210 ajudes d'una durada màxima de tres anys per a la contractació laboral de personal tècnic de suport en organismes d'investigació destinats al maneig d'equips, instal · lacions i altres infraestructures de R + D + I (tècnics per a suport a infraestructures) per tal d'incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures científico-tecnològiques, a la promoció de la creació i desenvolupament d'empreses de base tecnològica (EBT) en el si dels centres de R + d (tècnics per a suport a EBT) i l'impuls de la participació de les institucions en projectes i programes europeus i internacionals en el camp de la R + d + I (tècnics per a suport a l'impuls de la participació internacional).

 • del 06 de novembre de 2012 al 13 de desembre de 2012

  Torres Quevedo 2012

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Les empreses, centres tecnològics, centres de recolzament a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics

  L'objectiu d'aquest subprograma és la concessió d'un màxim de 330 ajudes d'una durada de tres anys a empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupen projectes concrets de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica previs, per tal d'afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans i projectes de R + d, i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de recent creació. 

 • del 12 de juny de 2012 al 11 de juliol de 2012

  Projectes d'Innovació Agrupada o de Canvi Estratègic d'Alt Impacte

  Dirigit a: Organismes de suport a la PIME o Empreses amb establiment a Catalunya amb activitat industrial o de serveis a la indústria

  Projectes d’Innovació Agrupada, entre d’altres: les actuacions d’innovació organitzativa, la creació d’entorns d’aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunts, projectes destinats a aconseguir la creació o incorporació a plataformes tecnològiques compartides, projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de gestió, financer i/o operacional dels negocis.

  Projectes de Canvi Estratègic: S’entén per canvi estratègic d’alt impacte el conjunt de mesures adreçades a garantir la viabilitat econòmica de l’empresa en el termini més breu possible, mitjançat l’inici d’activitats no habituals per a l’empresa i que constitueixin en el futur el seu nucli de negoci. Aquesta nova activitat ha d’estar definida en un pla estratègic i pot representar l’adquisició d’una nova base tecnològica, la creació d’una nova gamma de productes d’alt valor afegit i/o l’accés a mercats d’altres sectors d’activitat no previstos fins al moment.

 • del 14 de maig de 2013 al 05 de setembre de 2013

  Eco Innovation 2013

  Unió Europea

  Dirigit a: Persones jurídiques, públiques o privades dels estats membres de l'UE i d'altres amb conveni, actuant individualment o en cooperació.

  La convocatòria Eco-Innovation forma part del Programa Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) de la UE.
  La convocatòria dóna suport a projectes:
  • orientats a la primera aplicació o a aplicacions comercials de tècniques, productes, processos o pràctiques Eco-Innovadores, que
  • ja s’hagin demostrat tècnicament, però
  • degut als riscos que encara comporta necessiten incentius per a penetrar de manera significativa en el mercat.
  CIP Eco-Innovation també donar suport a les activitats orientades al mercat relacionades amb l’adopció de tecnologies mediambientals i activitats d’Eco-Innovació per empreses i la implementació d’aproximacions noves o integrades cap a la Eco-Innovació."
  Objectius:
  - Promoure l'adopció d'accions noves i integrades a l'eco-Innovació en camps com ara la gestió del medi ambient i productes, processos i serveis més respectuosos del medi ambient.
  - Fomentar l'adopció de solucions ambientals mitjançant el seu augment en el mercat i la penetració en el mercat. Aquestes solucions han de ser mitjançant productes, processos, tecnologies o serveis d’elevat valor afegit.
  - Augmentar les capacitats d'innovació de les PIME.
  En general, la present convocatòria dóna suport a projectes que aborden els objectius esmentats anteriorment amb un una clara prioritat a les PIME."
  Àrees prioritàries:
  1. Reciclatge de materials
  2. Productes de construcció sostenibles
  3. Sector de l'alimentació i begudes
  4. Aigua
  5. Economia verda
   

 • del 12 de juliol de 2012 al 15 de novembre de 2012

  Recerca en benefici de les Pimes - Research for the Benefit of the SMEs

  Unió Europea

  Dirigit a: Pimes europees i centres R+D (subcontractats)

  Objectiu:

  Recerca per les PIME donarà suport a petits grups de PIME innovadores en la solució de problemes tecnològics i l'adquisició de 'know how' tecnològic.

  Requisits mínims per al consorci:

  Almenys tres PIME independents, establertes en tres estats membres diferents de la UE o estats associats, i almenys dos centres d'I + D que han de ser independents de qualsevol altre participant, podent provenir de qualsevol país i que han d'actuar com a subcontractistes de la les PIMEs.