Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 26 a 30 de 116 entrades disponibles

 • del 10 de març de 2015 al 04 de desembre de 2015

  Doctorats Industrials 2015 - AGAUR, Generalitat de Catalunya

  AGAUR

  Dirigit a: Universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les empreses públiques i privades amb seu a Catalunya

  Objectiu: atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI, en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, on el doctorand o la doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla DI de la Generalitat de Catalunya. 

  Un Projecte de Doctorat Industrial és un projecte de recerca estratègic d’una empresa en col·laboració amb una universitat en el que un doctorand/a desenvoluparà la seva formació que culminarà amb la presentació d’una tesi doctoral.

 • del 01 de juliol de 2015 al 30 de setembre de 2015

  Nuclis Bilaterals Catalunya - Alemanya/Xile

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses o agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya en col·laboració amb al menys una empresa dels països elegibles.

  Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Haurà de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries internacionals de R+D o licitacions internacionals.
  Es valorarà la generació de nova ocupació (especialment aquella d’alt nivell de qualificació tècnica) i d’inversions industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya, així com la participació de membres del sistema de Recerca i Innovació de Catalunya com a col·laboracions externes (subcontractacions).
  Les inversions (part catalana) s’han de dur a terme a Catalunya i han de comportar l’obtenció de productes i processos nous o tecnològicament millorats tecnològicament respecte als ja existents.
  Els projectes han de tenir un alt potencial de comercialització en mercats internacionals i han de demostrar la contribució equitativa dels participants (en quant a activitats de R+D, pressupost i compromís de les empreses en l'explotació).
  La part catalana del projecte s’ha de dur a terme a Catalunya.
  L’ajut es revocarà si el projecte perd la component transnacional.

  Durada dels projectes: han de començar el 2015 i durada màxima de 2 anys. 

 • del 01 de juliol de 2015 al 30 de juliol de 2015

  Nuclis Locals 2015 - ACCIÓ

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

  Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Haurà de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries internacionals de R+D o licitacions internacionals.
  Es valorarà la generació de nova ocupació (especialment aquella d’alt nivell de qualificació tècnica) i d’inversions industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya, així com la participació de membres del sistema de Recerca i Innovació de Catalunya en forma de col·laboracions externes (subcontractacions).
  Les inversions s’han de dur a terme a Catalunya i han de comportar l’obtenció de productes i processos nous o tecnològicament millorats tecnològicament respecte als ja existents.

  Durada dels projectes: han de començar el 2015 i durada màxima de 2 anys. 

 • del 15 de juny de 2015 al 15 de setembre de 2015

  Comunitats RIS3CAT 2015

  Fons FEDER

  Dirigit a: Empreses , agents del sistema R+D+I, organitzacions clústers i les entitats de suport a l’empresa que executen el pla d’actuacions de la comunitat RIS3CAT

  Objectiu:
  Acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció dels projectes col·laboratius de recerca.
  Les comunitats RIS3CAT són agrupacions d’empreses, agents del sistema R+D+I, organitzacions clústers, i entitats de suport a l’empresa, amb establiment operatiu a Catalunya, que plantegen una estratègia de recerca i innovació per a la transformació econòmica de les activitats productives, emmarcades en els sectors líders definits en la RIS3CAT, a través d’un pla d’actuacions per implementar-la.

  Requeriments:
  • Composició mínima de 8 membres (entitats vinculades compten com un sol membre). Un mínim de 4 membres seran empreses amb ànim de lucre i han de participar en un mínim del 30% del pressupost.
  • Àmbit d’actuació: els membres han de tenir com a objecte social/fundacional el desenvolupament d’activitats relacionades en un dels àmbits sectorials líders de l’estratègia RIS3CAT (veure preàmbul de la convocatòria a l’enllaç de sota).
  • Pressupost subvencionable mínim: 7 milions d’euros
  • Subvenció màxima per comunitat de 6 milions d’euros
  • Subvenció màxima serà del 50% de la despesa elegible
   

 • del 20 de maig de 2015 al 18 de juny de 2015

  AEESD (Avanza) - Grandes Proyectos e Impulso Tecnológico - 2015

  Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

  Dirigit a: Empresas, Organismos de investigación y Agrupaciones o asociaciones empresariales (ver excepciones)

  Dos subprogramas:
  a) Impulso Tecnológico tiene como objetivo fomentar la inversión en tecnologías de la información y las comunicaciones con bajo nivel de madurez.
  b) Grandes Proyectos tiene como objetivo incentivar la puesta en marcha de proyectos con alto potencial transformador y un marcado efecto tractor sobre otras entidades

  Tipologías de proyectos:
  a) con acreditación de su pertenencia a alguno de los clúster TIC de EUREKA, cuyo plazo de ejecución podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de 2018 incluido.
  b) para los proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, cuyo plazo de ejecución podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de 2017 incluido, de los siguientes ámbitos temáticos:
  • Industrias del futuro:
  – Componentes y sistemas.
  – Internet del futuro.
  – Soluciones Cloud Computing.
  – Soluciones para el tratamiento masivo de datos.
  – High Performance Computing (Super computación).
  – Robots y sistemas autónomos.
  – Ciudades inteligentes.
  – Internet de las cosas.
  • Ciberseguridad y confianza digital.
  • Salud y bienestar.
  • Agroalimentario y gestión medioambiental, eficiencia energética y transporte y logística.
  • Contenidos digitales.