Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 31 a 35 de 116 entrades disponibles

 • del 21 d'abril de 2015 al 10 de setembre de 2015

  Marie Sklodowska Curie Actions

  Unió Europea

  Dirigit a: All European legal entities

  - Bottom-up Project to be evaluated in one of the 8 scientific panels (CHEmistry , SOCial Sciences and Humanities , ECOnomic Sciences , Informations Science and ENGineering , ENVironment and Geosciences , LIFe Sciences , MAThematics , PHYsics ) + 2 multidisciplinary panels (CAReer Restart, ReIntegration)
  - Training through research under the supervision of the host institution team.
  - Intersectorial / interdisciplinary secondments in European MSs or ACs are strongly recommended ( 3-6 months maximum).
  - Outreach activities and societal impact must be detailed through events organization, communication and dissemination of results.
  Requirements: Experienced Researchers (ER *) + Mobility Rule (MR*)
  * ER = s/he must, at the deadline for the submission of proposals, be in possession of a doctoral degree or have at least four years of full-time equivalent research experience.
  * MR = the researcher must not have resided or carried out the main activity (work, studies, etc.) in the country of the host organisation for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the deadline

 • del 07 d'abril de 2015 al 05 de maig de 2015

  Proyectos Estratégicos CIEN 2015 - CDTI

  CDTI

  Dirigit a: Consorcios empresariales, formalizados mediante un acuerdo privado de colaboración. Todas las empresas integrantes del consorcio tendrán la consideración de beneficiarias.

  Objetivo: El Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN) financia grandes proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental, desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección internacional.

  Características del consorcio: Mínimo de tres y un máximo de ocho empresas; al menos dos de ellas deberán ser autónomas, y al menos una de ellas tendrá consideración de PYME. Ninguna empresa (ni grupo de empresas vinculadas podrà tener más del 70% del presupuesto financiable).

  Participación relevante de organismos de investigación: Los proyectos deben contar con una participación relevante de organismos de investigación desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, se exige que al menos el 15% del total del presupuesto del proyecto aprobado por CDTI se subcontrate con organismos de investigación; uno de los cuales, al menos, será de titularidad pública.

  Duración de los proyectos: La duración mínima será de 36 meses y la máxima de 48 meses.

  Presupuesto del proyecto: El presupuesto mínimo financiable es de 7.000.000 euros y el presupuesto máximo de 20.000.000. Por empresas, el mínimo financiable es de 350.000 € y si es una Pime de 260.000.

 • del 25 de febrer de 2015 al 25 de març de 2015

  Torres Quevedo 2014

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Empresas, asociaciones empresariales, centros tecnológicos de ámbito estatal, parques científicos y tecnológicos.

  Objetivo: la concesión de ayudas de una duración de tres años a empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos para la contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos, a fin de favorecer la carrera profesional de los investigadores, así como estimular la demanda en el sector privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación.


  Duración: 3 años

  Financiación máxima: El coste de contratación máximo financiable anual por ayuda por este concepto no podrá ser superior a 55.000 euros, sin perjuicio de que la retribución bruta que figure en el contrato pueda resultar en un gasto de contratación superior.

 • del 16 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015

  Establishing a network on quality and cost-effectiveness in long-term care and dependency prevention

  Unió Europea

  Dirigit a: A public institution specialised in evaluating measures aimed at reducing the need for long-term care or enhancing the efficiency of long-term care delivery

  The purpose of this call is to bring together institutions that can develop solid evidence on the cost- effectiveness of investments in a wide range of measures to reduce the gap between the need for, and supply of, long-term care, including prevention, rehabilitation, assistive technologies and age-friendly environments as well as a more efficient organisation of care systems (notably through better coordination of the different actors involved in providing care).  

 • del 14 de novembre de 2014 al 31 de desembre de 2016

  Cinc premis HORIZON per solucionar reptes científics i tecnològics

  Unió Europea

  Dirigit a: Persona física o Persona jurídica o grup d'entitats, establertes en un estat membre de la Unió Europea o estat associat.

  Els cinc reptes són: millorar l’aire que respirem (amb una dotació de tres milions d’euros), millorar l’ús dels antibiòtics (amb una dotació d’un milió d’euros), desenvolupar una aplicació mòbil per escanejar aliments (amb una dotació d’un milió d’euros), trencar les barreres de transmissió òptica (amb una dotació de mig milió d’euros) i la compartició col·laborativa de l’espectre radioelèctric (amb una dotació de mig milió d’euros).

  Els premis Horizon son premis amb 'repte', també coneguts com a premis amb 'incentiu', que ofereixen una recompensa a qui trobi una solució efectiva a un determinat problema. L’objectiu de la Comissió Europea és doble: estimular la innovació i trobar una solució a problemes especialment importants per als ciutadans europeus.

  Actualment, el 83 % dels ciutadans de la Unió Europea respiren aire amb una qualitat inferior als nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i es calcula que la contaminació producte de l’activitat humana redueix en uns nou mesos l’esperança de vida.

  Per la seva banda, l’increment de la resistència dels antibiòtics causa unes 25.000 morts l’any i representa un cost de més de 1.500 milions d’euros per a la sanitat pública.

  Així mateix, a Europa hi ha uns trenta-cinc milions de persones diabètiques (una xifra que es preveu que s’incrementarà força en els propers anys)  i uns disset milions de persones amb al·lèrgies alimentàries, i un 35 % de la població adulta pateix obesitat.

  Pel que fa a les transmissions òptiques, arreu del món el trànsit de dades està creixent de manera important, en alguns països a un ritme anual del 40 %, de manera que més enllà de les limitacions per a transmissions a llarga distància, s’afronta un problema de demanda d’ample de banda. El creixement d’aquesta demanda també motiva el premi per a tecnologies que permetin compartir l’espectre radioelèctric.

  Premis HORIZON