Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 41 a 45 de 114 entrades disponibles

 • del 29 de setembre de 2014 al 21 d'octubre de 2014

  Turisme Cultural Transnacional i Turisme Accessible

  Dirigit a: Totes les entitats jurídiques europees amb interessos amb l'objecte de la convocatòria

  Objectives

  THEME A - CULTURAL TOURISM

  1) diversify European tourism offer; and/or2) economic regeneration and job creation in declining (post) industrial regions.

  THEME B: CAPACITY BUILDING SCHEMES FOR ACCESSIBLE

  - involve other operators in the tourism supply chain, thus fostering the creation of new business and cooperation also cross-border in accessible tourism- foster sharing of experiences and information between entrepreneurs on the obstacles, challenges and benefits of making their business more accessible- facilitate exchanges of good practices, the development of networks and of discussion platforms between public decision-makers, the private

 • del 14 de juliol de 2014 al 02 de setembre de 2014

  Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital (AEESD), GRANDES PROYECTOS - MINETUR

  Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

  Dirigit a: Empresas privadas que ejerzan actividad económica

  Objeto: Convocatoria de ayudas para la realización de grandes proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
  Modalidades de participación: los proyectos podrán realizarse en la modalidad individual o en cooperación.
  Subcontrataciones: Los proyectos deberán contar con subcontrataciones de otras empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones por un importe que ascienda al menos al 15 por ciento del presupuesto presentado"
  Intensidad de la ayuda: hasta el 100% del gasto financiable.
  Presupuesto mínimo por proyecto: 5.000.000 euros
  Duración: Deben empezar en 2014 y podrán extenderse hasta 2016  

 • del 14 de juliol de 2014 al 02 de setembre de 2014

  Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital (AEESD) 2/2014 - MINETUR

  Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

  Dirigit a: Empresas privadas que ejerzan actividad económica y AIE

  Objeto: convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de de desarrollo experimental que no hayan obtenido ayudas en otras convocatorias y que se encuadren en las prioridades temáticas contempladas en el punto 3 de la ficha técnica adjunta.
  Modalidades de participación: los proyectos podrán realizarse en la modalidad individual o en cooperación.
  Subcontrataciones: se permiten hasta el 50% o el 95% para las enitadades sin fin de lucro"
  Intensidad de la ayuda: hasta el 100% del gasto financiable.
  Presupuesto mínimo por proyecto: 200.000 euros
  Duración: Deben empezar en 2014 y podrán extenderse hasta 2016 

 • del 04 de juliol de 2014 al 04 d'agost de 2014

  Projectes de Recerca sobre Drogodependències 2014 - Min. Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

  Dirigit a: Centres espanyols d'R+D tant públics com privats sense ànim de lucre (ie universitats, institucions sanitàries, organismes i entitats d'R+D)

  Objecte: la convocatòria en l'exercici 2014 d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre drogodependències realitzats per entitats públiques o privades sense fins de lucre, en règim de concurrència competitiva

 • del 20 de juny de 2014 al 03 de novembre de 2014

  Doctorats Industrials 2014 - AGAUR

  AGAUR

  Dirigit a: Universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les empreses públiques i privades amb seu a Catalunya

  Objectiu: atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI, en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, on el doctorand o la doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla DI de la Generalitat de Catalunya.

  Un Projecte de Doctorat Industrial és un projecte de recerca estratègic d’una empresa en col·laboració amb una universitat en el que un doctorand/a desenvoluparà la seva formació que culminarà amb la presentació d’una tesi doctoral.