Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 11 a 15 de 28 entrades disponibles

 • del 02 de febrer de 2016 al 01 de març de 2016

  Programa Torres Quevedo 2015

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a:

  L'objectiu d'aquesta actuació és la concessió d'ajudes d'una durada de tres anys a empreses, centres tecnològics d'àmbit estatal, centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupin projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs, per tal d'afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans i projectes de R+D, i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de recent creació.

 • del 10 de març de 2015 al 04 de desembre de 2015

  Doctorats Industrials 2015 - AGAUR, Generalitat de Catalunya

  AGAUR

  Dirigit a: Universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les empreses públiques i privades amb seu a Catalunya

  Objectiu: atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI, en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, on el doctorand o la doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla DI de la Generalitat de Catalunya. 

  Un Projecte de Doctorat Industrial és un projecte de recerca estratègic d’una empresa en col·laboració amb una universitat en el que un doctorand/a desenvoluparà la seva formació que culminarà amb la presentació d’una tesi doctoral.

 • del 21 d'abril de 2015 al 10 de setembre de 2015

  Marie Sklodowska Curie Actions

  Unió Europea

  Dirigit a: All European legal entities

  - Bottom-up Project to be evaluated in one of the 8 scientific panels (CHEmistry , SOCial Sciences and Humanities , ECOnomic Sciences , Informations Science and ENGineering , ENVironment and Geosciences , LIFe Sciences , MAThematics , PHYsics ) + 2 multidisciplinary panels (CAReer Restart, ReIntegration)
  - Training through research under the supervision of the host institution team.
  - Intersectorial / interdisciplinary secondments in European MSs or ACs are strongly recommended ( 3-6 months maximum).
  - Outreach activities and societal impact must be detailed through events organization, communication and dissemination of results.
  Requirements: Experienced Researchers (ER *) + Mobility Rule (MR*)
  * ER = s/he must, at the deadline for the submission of proposals, be in possession of a doctoral degree or have at least four years of full-time equivalent research experience.
  * MR = the researcher must not have resided or carried out the main activity (work, studies, etc.) in the country of the host organisation for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the deadline

 • del 25 de febrer de 2015 al 25 de març de 2015

  Torres Quevedo 2014

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Empresas, asociaciones empresariales, centros tecnológicos de ámbito estatal, parques científicos y tecnológicos.

  Objetivo: la concesión de ayudas de una duración de tres años a empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos para la contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos, a fin de favorecer la carrera profesional de los investigadores, así como estimular la demanda en el sector privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación.


  Duración: 3 años

  Financiación máxima: El coste de contratación máximo financiable anual por ayuda por este concepto no podrá ser superior a 55.000 euros, sin perjuicio de que la retribución bruta que figure en el contrato pueda resultar en un gasto de contratación superior.

 • del 20 de juny de 2014 al 03 de novembre de 2014

  Doctorats Industrials 2014 - AGAUR

  AGAUR

  Dirigit a: Universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les empreses públiques i privades amb seu a Catalunya

  Objectiu: atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI, en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, on el doctorand o la doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla DI de la Generalitat de Catalunya.

  Un Projecte de Doctorat Industrial és un projecte de recerca estratègic d’una empresa en col·laboració amb una universitat en el que un doctorand/a desenvoluparà la seva formació que culminarà amb la presentació d’una tesi doctoral.