Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 16 a 20 de 28 entrades disponibles

 • del 12 de març de 2014 al 11 de setembre de 2014

  Marie Skłodowska-Curie Actions (Individual Fellowship) 2013 - H2020

  Unió Europea

  Dirigit a: The beneficiary is the host organisation (academic or non-academic) and it must be located in EU Member Sates (MSs) or Associated Countries.

  Purpose:

  The Marie Skłodowska-Curie actions aim to support the career development and training of researchers – with a focus on innovation skills – in all scientific disciplines through international and inter-sector mobility.
  This action provides financial support for individual ER who want to work in host organisations established in European MSs or ACs.

  Features and activities:

  - Bottom-up Project to be evaluated in one of the 8 scientific panels (CHE , SOC , ECO , ENG , ENV , LIF , MAT , PHY ) + 2 multidisciplinary panels (CP + IR)
  - Training through research under the supervision of the host institution team.
  - Intersectorial / interdisciplinary secondments in European MSs or ACs are strongly recommended ( 3-6 months maximum).
  - Outreach activities and society impact must be detailed through events organization, communication and dissemination of results. 

 • del 18 de març de 2014 al 19 d'abril de 2014

  TECNIOSPRING 2014

  Dirigit a: Agents tecnològics de la Xarxa TECNIO

  L’objecte d’aquests ajuts és facilitar als centres TECNIO la contractació de personal investigador experimentat per a la realització d’un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. La contractació de l’investigador/a anirà lligada a un programa de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora en el seu àmbit d’expertesa.

 • del 20 de febrer de 2014 al 13 de març de 2014

  Torres Quevedo 2013

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Les empreses, centres tecnològics, centres de recolzament a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics

  L'objectiu d'aquest subprograma és la concessió d'unes 200 ajudes d'una durada de tres anys a empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupen projectes concrets de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica previs, per tal d'afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans i projectes de R+D, i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de recent creació.  

 • del 22 de novembre de 2013 al 20 de gener de 2014

  Emplea Titulados Univeristarios y Formación Profesional Grado Superior de MINECO

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Empreses, Centres Tecnològics i Fundacions privades, Associacions d'empreses...

  Es tracta d'una línia d'ajuts en forma de préstec en condicions favorables per a la contracatció de tecnòlegs i de subvenció a fons perdut per a la seva posterior formació.

  Els ajuts poden tenir entre 1 i 3 anys i inclouen com a despesa elegible la despesa del associada al contracte del tecnòleg (sou brut + SS a càrrec de l'empres), el 20% d'aquesta despesa en concepte de costos indirectes i l'import de tota la formació.

  El préstec té un tipus d'euribor a 1 any, sense diferencial, i una amortització a 5 anys que n'inclou 2 de carència.

 • del 31 d'octubre de 2012 al 11 de desembre de 2012

  Personal Técnico de Apoyo 2012

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Organismes públics d'R+D: Universitats, Altres centres públics d' R+D, centres públics i privats sense ànim de lucre, Centres Tecnològics.

   L'objectiu d'aquest subprograma és la concessió d'un màxim de 210 ajudes d'una durada màxima de tres anys per a la contractació laboral de personal tècnic de suport en organismes d'investigació destinats al maneig d'equips, instal · lacions i altres infraestructures de R + D + I (tècnics per a suport a infraestructures) per tal d'incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures científico-tecnològiques, a la promoció de la creació i desenvolupament d'empreses de base tecnològica (EBT) en el si dels centres de R + d (tècnics per a suport a EBT) i l'impuls de la participació de les institucions en projectes i programes europeus i internacionals en el camp de la R + d + I (tècnics per a suport a l'impuls de la participació internacional).