Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 16 a 20 de 24 entrades disponibles

 • del 20 de febrer de 2014 al 13 de març de 2014

  Torres Quevedo 2013

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Les empreses, centres tecnològics, centres de recolzament a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics

  L'objectiu d'aquest subprograma és la concessió d'unes 200 ajudes d'una durada de tres anys a empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupen projectes concrets de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica previs, per tal d'afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans i projectes de R+D, i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de recent creació.  

 • del 22 de novembre de 2013 al 20 de gener de 2014

  Emplea Titulados Univeristarios y Formación Profesional Grado Superior de MINECO

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Empreses, Centres Tecnològics i Fundacions privades, Associacions d'empreses...

  Es tracta d'una línia d'ajuts en forma de préstec en condicions favorables per a la contracatció de tecnòlegs i de subvenció a fons perdut per a la seva posterior formació.

  Els ajuts poden tenir entre 1 i 3 anys i inclouen com a despesa elegible la despesa del associada al contracte del tecnòleg (sou brut + SS a càrrec de l'empres), el 20% d'aquesta despesa en concepte de costos indirectes i l'import de tota la formació.

  El préstec té un tipus d'euribor a 1 any, sense diferencial, i una amortització a 5 anys que n'inclou 2 de carència.

 • del 31 d'octubre de 2012 al 11 de desembre de 2012

  Personal Técnico de Apoyo 2012

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Organismes públics d'R+D: Universitats, Altres centres públics d' R+D, centres públics i privats sense ànim de lucre, Centres Tecnològics.

   L'objectiu d'aquest subprograma és la concessió d'un màxim de 210 ajudes d'una durada màxima de tres anys per a la contractació laboral de personal tècnic de suport en organismes d'investigació destinats al maneig d'equips, instal · lacions i altres infraestructures de R + D + I (tècnics per a suport a infraestructures) per tal d'incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures científico-tecnològiques, a la promoció de la creació i desenvolupament d'empreses de base tecnològica (EBT) en el si dels centres de R + d (tècnics per a suport a EBT) i l'impuls de la participació de les institucions en projectes i programes europeus i internacionals en el camp de la R + d + I (tècnics per a suport a l'impuls de la participació internacional).

 • del 06 de novembre de 2012 al 13 de desembre de 2012

  Torres Quevedo 2012

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Les empreses, centres tecnològics, centres de recolzament a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics

  L'objectiu d'aquest subprograma és la concessió d'un màxim de 330 ajudes d'una durada de tres anys a empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupen projectes concrets de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica previs, per tal d'afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans i projectes de R + d, i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de recent creació. 

 • del 01 de febrer de 2012 al 01 de març de 2012

  Beatriu de Pinós 2011 - Modalitat B

  Dirigit a: Universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries situats a Catalunya

  Atorgar 45 ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries situats a Catalunya, per a la contractació de personal investigador doctor que hagi dut a terme una estada postdoctoral a l'estranger

  L'ajut finança el 100 % del cost total dels contractes. Cadascun dels contractes és de 37.904,84 euros durant el primer any i 39.231,51 euros durant el segon any. Aquesta quantitat inclou la retribució mínima que ha de percebre el personal investigador, que és de 28.912,92 euros bruts anuals durant el primer any i de 29.924,87 euros bruts anuals durant el segon any, i la quota patronal de la Seguretat Social.