Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 21 a 24 de 24 entrades disponibles

 • del 26 de gener de 2011 al 23 de febrer de 2011

  Personal Tècnic de Suport (PTA-MICINN)

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Organismes públics d'R+D: Universitats, Altres centres públics d' R+D, centres públics i privats sense ànim de lucre, Centres Tecnològics.

  La característica fonamental del subprograma Personal Tècnic de Suport és el cofinançament de la contractació laboral de tècnics. El seu objectiu principal és respondre a les necessitats de personal tècnic en els centres d'R+D i en el sistema nacional de R+D+i i així incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures cientificotecnològiques, augmentar i millorar la transferència de els resultats de recerca i fomentar la creació i desenvolupament d'empreses de base tecnològica, mitjançant la incorporació de personal altament qualificat destinat a aquestes activitats.

  Les quanties anuals van en funció de la titulació dels tècnics:

  1. Titulats universitaris de grau superior: la quantia anual de l'ajut serà de 18.900€, i la retribució mínima que hauran de rebre, i que s'haurà d'indicar en el contracte, de 23.625€ bruts anuals.
  2. Titulats universitaris de grau mitjà: la quantia anual de l'ajut serà de 16.380€, i la retribució mínima que hauran de rebre, i que s'haurà d'indicar en el contracte, de 20.475€ bruts anuals.
  3. Titulats d' FP2: la quantia anual de l'ajut serà de 12.600€, i la retribució mínima que hauran de rebre, i que s'haurà d'indicar en el contracte, de 15.750€ bruts anuals.

  Els ajuts poden ser entre 1 i 3 anys. La primera anualitat es rep per avançat i en cas d'haver-hi de posteriors, aquestes es rebran un cop s'hagi presentat i avaluat la documentació justificativa corresponent. Les quanties indicades seran iguals per a totes les anualitats de l'ajut.

 • del 10 de gener de 2011 al 10 de febrer de 2011

  INNCORPORA FPGS (Formació Professional Grau Superior)

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics.

  Es dona suport a la contractació i formació inicial de tecnòlegs FPGS per a la realització d'un projecte concret d'R+D en el període 2010-2012.

  - Als efectes d'aquest subprograma s'entén per tecnòleg FPGS, una persona amb 1 mes d'experiència demostrable en projectes d'R+D+i en àrees rellevants per les activitats que desenvolupi o pretengui desenvolupar l'entitat sol·licitant i que estigui en possessió del títol Tècnic Superior de Formació Professional o titulació equivalent.

  - Durada mínima de 12 mesos i màxima de 36 mesos.

  - Els tecnòlegs a contractar hauran de treballar a Espanya

  - La contractació s'ha de produir a partir de la publicació de la convocatòria i com a màxim 20 dies després de la resolució de l'ajut.

  Atenció: de cara a la propera convocatòria de 2012, aquest ajut s'integra en una convocatòria conjunta amb totes les línies INNCORPORA.

 • del 16 de maig de 2011 al 16 de juny de 2011
  del 16 de maig de 2011 al 20 de juny de 2011
  del 16 de maig de 2011 al 22 de juny de 2011
  del 16 de maig de 2011 al 14 de juliol de 2011

  INNCORPORA

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics

  Fins ara, aquest subprograma donava suport a la contractació i formació inicial de tecnòlegs per a la realització d'un projecte concret d'R+D en un període de 2 anys. Aquest 2011 s'amplia, integrant els ajuts Torres Quevedo (que es centrarnà en la contractació de doctors en el sector empresarial) així com amb noves línies de finançament per a la contractació i formació de tecnòlegs en el sector productiu.

  Atenció amb els terminis ja que varien segons modalitat:

 • del 08 d'octubre de 2009 al 09 de novembre de 2009

  Pactes Territorials per a l'Ocupació

  SOC

  Dirigit a: Entitats integrants dels Pactes Territorials per a l'Ocupació

  Realització d’accions que permetin continuar donant suport a la gestió que, en matèria d'ocupació en el territori, desenvolupen els pactes territorials.