Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 6 a 9 de 9 entrades disponibles

 • del 15 de setembre de 2011 al 30 d'octubre de 2011

  FOMIT - Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Entitas loclas i els seus organismes, empreses privades turístiques i consorcis per desenvolupar projectes turístics

  Finançament als plans de renovació, modernització i reconversió integral de destinacions turístiques madures que es desenvolupin per les administracions locals i organismes dependents d’aquestes, i pels consorcis o altres ens creats amb la finalitat de portar a terme un pla de modernització i reconversió integral d’una destinació turística madura, amb la participació de l’Administració General de l’Estat.

  Als efectes d'aquesta ordre s'entén com a destinació turística madura aquella que compleix almenys 3 dels següents requisits:
  a) Sobrecàrrega urbanística i ambiental.
  b) Sobreexplotació de recursos.
  c) Obsolescència dels seus equipament turístics.
  d) Escassa inversió del sector turístic privat.
  e) Oferta i demanda turística estabilitzada o decreixent 

  Es tracta de préstecs avantatjosos amb amortització a llarg termini i amb amplis terminis de carència.

 • del 16 de juny de 2012 al 02 de juliol de 2012

  INNPLANTA 2012

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Empreses, universitats, centres de recerca públics i centres de recerca privats sense ànim de lucre i amb poder adjudicador.

  • La finalitat dels ajuts del Subprograma d'actuacions científiques i tecnològiques en parcs científics i tecnològics (INNPLANTA) objecte d'aquesta convocatòria, és donar suport l'adquisició d'equipament cientificotecnològic per a la realització d'activitats d'R + D + I, per entitats instal·lades en parcs científics i tecnològics.

  • Ajuts en règim de concurrència competitiva

  • Termini màxim de resolució: 15/12/2012 

  • Durada màxima del projecte: 3 anys sempre que comenci en el mateix 2012, després de la data de sol·licitud

  • Característiques de l'Ajut:

  • Tipus - Préstec fins al 75% de l'actuació
  • Modalitat Equipament Científic i Tecnològic
   • Amortització - 8 anys
   • Carència - 3 anys
   • Tipùs de interès (fixe) - 1.481%

     
   

 • del 30 d'octubre de 2011 al 30 de novembre de 2011

  LEADER 2011

  Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

  Dirigit a: Persones Físiques o Jurídiques que realitzin actuacions o projectes adreçats a alguna de les finalitats dels ajuts en l'àmbit territorial descrit.

  L'objecte dels ajuts és l'aplicació de les mesures (segons l'eix 4 Leader del PDR de Catalunya anys 2007‐2013) i que s'adrecen a la diversificació de les economies rurals. S'han de gestionar amb metodologia Leader i amb la col∙laboració dels grups d'acció local, els GAL.

  Hi ha diferents criteris d'avaulació en funció de la zona leader:

  • Alt Camp, Conca de barberà i Anoia
  • Priorat i Baix Camp
  • Baix Ebre i Montsià
  • Ribera d'Ebre i Terra Alta
 • del 29 de juny de 2010 al 15 de setembre de 2010

  Línia de préstecs per a projectes d’implantació d’empreses als Pols d’Innovació

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses que vulguin instal∙lar‐se o consolidar la seva instal∙lació a un Pol d'Innovació

  Finançament destinat a fomentar l’atracció d’empreses als Pols d’Innovació incidint en la rellevància i necessitat d’atreure‐hi, de forma prioritària, empreses tractores.