Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 6 a 10 de 10 entrades disponibles

 • del 15 de setembre de 2011 al 30 d'octubre de 2011

  FOMIT - Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Entitas loclas i els seus organismes, empreses privades turístiques i consorcis per desenvolupar projectes turístics

  Finançament als plans de renovació, modernització i reconversió integral de destinacions turístiques madures que es desenvolupin per les administracions locals i organismes dependents d’aquestes, i pels consorcis o altres ens creats amb la finalitat de portar a terme un pla de modernització i reconversió integral d’una destinació turística madura, amb la participació de l’Administració General de l’Estat.

  Als efectes d'aquesta ordre s'entén com a destinació turística madura aquella que compleix almenys 3 dels següents requisits:
  a) Sobrecàrrega urbanística i ambiental.
  b) Sobreexplotació de recursos.
  c) Obsolescència dels seus equipament turístics.
  d) Escassa inversió del sector turístic privat.
  e) Oferta i demanda turística estabilitzada o decreixent 

  Es tracta de préstecs avantatjosos amb amortització a llarg termini i amb amplis terminis de carència.

 • del 16 de juny de 2012 al 02 de juliol de 2012

  INNPLANTA 2012

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Empreses, universitats, centres de recerca públics i centres de recerca privats sense ànim de lucre i amb poder adjudicador.

  • La finalitat dels ajuts del Subprograma d'actuacions científiques i tecnològiques en parcs científics i tecnològics (INNPLANTA) objecte d'aquesta convocatòria, és donar suport l'adquisició d'equipament cientificotecnològic per a la realització d'activitats d'R + D + I, per entitats instal·lades en parcs científics i tecnològics.

  • Ajuts en règim de concurrència competitiva

  • Termini màxim de resolució: 15/12/2012 

  • Durada màxima del projecte: 3 anys sempre que comenci en el mateix 2012, després de la data de sol·licitud

  • Característiques de l'Ajut:

  • Tipus - Préstec fins al 75% de l'actuació
  • Modalitat Equipament Científic i Tecnològic
   • Amortització - 8 anys
   • Carència - 3 anys
   • Tipùs de interès (fixe) - 1.481%

     
   

 • Previsió convocatòria segon semestre 2011

  Actuacions de dinamització econòmica dins del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Persones físiques o jurídiques. Àrea d’infraestructura: ens locals, institucions sense ànim de lucre i AAEE; i per l’àrea d’indústria: empreses i AAEE privades i públiques que desenvolupin una activitat productiva de caràcter industrial.

  El Pla d’iniciatives de dinamització comarcal 2008-2010 vol estimular l’activitat econòmica i empresarial d’aquestes localitats mitjançant el suport del teixit productiu i la producció local, avançar el calendari per a la millora d’algunes de les infraestructures programades i desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la població al territori.

  L'àmbit geogràfic d'actuació del Pla és: Anoia, Pallars Jussà, Ripollès, Terra Alta, i ara ampliat a Baix Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre; i el temporal de les actuacions que poden accedir als ajuts va des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2010.

  Les línies d'actiació que es subvencionen són les següents:

  • Àrea d’infraestructura: Infraestructura bàsica i/o de serveis
  • Àrea d’indústria: iniciatives empresarials que generin ocupació i que actuïn com a força motriu del desenvolupament empresarial dins de les comarques.
 • del 30 d'octubre de 2011 al 30 de novembre de 2011

  LEADER 2011

  Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

  Dirigit a: Persones Físiques o Jurídiques que realitzin actuacions o projectes adreçats a alguna de les finalitats dels ajuts en l'àmbit territorial descrit.

  L'objecte dels ajuts és l'aplicació de les mesures (segons l'eix 4 Leader del PDR de Catalunya anys 2007‐2013) i que s'adrecen a la diversificació de les economies rurals. S'han de gestionar amb metodologia Leader i amb la col∙laboració dels grups d'acció local, els GAL.

  Hi ha diferents criteris d'avaulació en funció de la zona leader:

  • Alt Camp, Conca de barberà i Anoia
  • Priorat i Baix Camp
  • Baix Ebre i Montsià
  • Ribera d'Ebre i Terra Alta
 • del 29 de juny de 2010 al 15 de setembre de 2010

  Línia de préstecs per a projectes d’implantació d’empreses als Pols d’Innovació

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses que vulguin instal∙lar‐se o consolidar la seva instal∙lació a un Pol d'Innovació

  Finançament destinat a fomentar l’atracció d’empreses als Pols d’Innovació incidint en la rellevància i necessitat d’atreure‐hi, de forma prioritària, empreses tractores.