Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 21 a 25 de 51 entrades disponibles

 • del 30 de març de 2016 al 14 d'abril de 2016
  del 15 de juny de 2016 al 16 de juny de 2016
  del 17 de juny de 2016 al 06 d'octubre de 2016
  del 07 d'octubre de 2016 al 05 de desembre de 2016

  Doctorats Industrials 2016 - AGAUR, Generalitat de Catalunya

  AGAUR

  Dirigit a: Universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les empreses públiques i privades amb seu a Catalunya

  Objectiu: atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI, en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, on el doctorand o la doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla DI de la Generalitat de Catalunya. 

  Un Projecte de Doctorat Industrial és un projecte de recerca estratègic d’una empresa en col·laboració amb una universitat en el que un doctorand/a desenvoluparà la seva formació que culminarà amb la presentació d’una tesi doctoral.

 • del 15 de març de 2016 al 15 de juny de 2016

  FEDER CATALUNYA 2014-2020 - EIX PRIORITARI 4 I 6

  Fons FEDER

  Dirigit a: Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments de municipis amb una població superior als 20.000 habitants.

  Objecte: Suport a les operacions emmarcades en els objectius específics (OE) de les prioritats d’inversió (PI) previstes al PO FEDER 2014-2020:

  Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors
   4.1 Foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables
   OE 4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics,  en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància  amb el Pla d'energies renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la planificació de les  comunitats autònomes
  4.3 Suport a l'eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies  renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i els habitatges
   OE 4.3.1 Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les  infraestructures i els serveis públics
  Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos
  6.3 Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural
   OE 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural
   OE 6.3.2 Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès  turístic
 • del 20 d'abril de 2015 al 09 de juny de 2015

  Ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 2015 - FECYT

  Ministeri d'Economia i Competitivitat

  Dirigit a: Toda persona o entidad con personalidad jurídica propia, con sede y legalmente constituida en España.

  Ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la inno vación.Gestionada por la FECYT desde 2007, esta convocatoria se ha convertido en el instrumento central de impulso de la cultura científica, tecnológica y de la innovación en España, apostando por apoyar proyectos excelentes con un elevado impacto social y que exploren nuevos caminos para acercar la ciencia y la tecnología y fomentar la cultura de la innovación. 

  Se desarrollarán a través de las siguientes líneas de actuación:
  1. Cultura científica, tecnológica y de la innovación
  2. Creatividad y vocaciones científicas
  3. Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación

 • del 16 de febrer de 2015 al 31 de març de 2015

  Establishing a network on quality and cost-effectiveness in long-term care and dependency prevention

  Unió Europea

  Dirigit a: A public institution specialised in evaluating measures aimed at reducing the need for long-term care or enhancing the efficiency of long-term care delivery

  The purpose of this call is to bring together institutions that can develop solid evidence on the cost- effectiveness of investments in a wide range of measures to reduce the gap between the need for, and supply of, long-term care, including prevention, rehabilitation, assistive technologies and age-friendly environments as well as a more efficient organisation of care systems (notably through better coordination of the different actors involved in providing care).  

 • del 12 de gener de 2015 al 11 de març de 2015

  The call will fund activities on the following priorities :
  a) Activities on data collection, surveys and research; mutual learning, exchange of information, good practices in particular in the field of detention conditions and prison management, cooperation especially between judicial and administrative authorities and the legal professions, including identifying best practices which may be transferable to other participating countries; and dissemination and awareness raising activities.
  b) to facilitate the exchange of data and the structured, confidential and data-protection compliant communication between the authorities appointed under EU legislation, including electronic transmission of documents, requests for information, hearing of the parties and witnesses across borders in the application of EU legislation.

  The funding under this call is based on the co-financing principle: the grant cannot constitute more than 80% of overall eligible project costs.
  The EU grant requested cannot be lower than EUR 75.000. There is no upper limit.