Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 26 a 30 de 30 entrades disponibles

 • del 13 de març de 2012 al 26 de setembre de 2012

  Life+

  Unió Europea

  Dirigit a: Open to public or private bodies, but the actions must exclusively take place within the territory of the 27 Member States of the European Union.

  The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment. The general objective of LIFE is to contribute to the implementation, updating and development of EU environmental policy and legislation by co-financing pilot or demonstration projects with European added value.

  Types of projects funded:

  • LIFE+ Nature and Biodiversity.

  1. Best practice and/or demonstration projects contributing to the implementation of the objectives of the Habitats and Birds Directives.        

  2. Demonstration and/or innovation projects contributing to the implementation of the EU 2020 Biodiversity Strategy outlined in the Communication "Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020".


  • LIFE+ Environment and Governance.

  1. Demonstration and/or innovation projects related to any of the "priority areas of action" set out in the document "LIFE+ Environment Policy and Governance, Guidelines for applicants 2012".

  2. Projects contributing to the monitoring of the environmental status of forests within the European Union territory.


  • LIFE+ Information and Communication. 

  1. Communication and awareness raising campaigns related to the implementation, updating and development of European environmental policy and legislation set out in the document "LIFE+ Information and Communication, Guidelines for applicants 2012".

  2. Awareness raising campaigns for the prevention of forest fires and training for forest fire agents.

 • del 21 de desembre de 2011 al 29 de febrer de 2012

  ENPI CBCMED - Standard Projects

  Unió Europea

  Dirigit a: Institucions i empreses, públiques i privades, dels països de la conca mediterrània

  És un programa d'ajuts a consorcis existents o creats 'ad hoc' amb els objectius de contribuir a la promoció del procés de cooperació sostenible i harmoniós entre els països de la Conca Mediterrània, d'afrontar els reptes comuns i de millorar les seves potencialitats endògenes

  El Programa s'articula en quatre prioritats:
  1. Promoció del desenvolupament socioeconòmic i la millora dels territoris: es concentra en
  la innovació i la recerca en sectors clau per a l'àrea de la cooperació, la creació de sinergies potencials entre els països mediterranis i les estratègies d'enfortiment de la planificacióterritorial
  2. Promoció de la sostenibilitat del medi ambient a nivell de conca: a través de la preservació del patrimoni natural comú, la reducció de factors de risc per al medi ambient, la millora de l'eficiència energètica i la promoció de la utilització de fonts d'energia renovables
  3. Promoció de millors condicions i modalitats per garantir la mobilitat de les persones, béns i capitals: el suport als fluxos de persones entre els territoris com un plus cultural, social i econòmic per als països d'ambdues ribes, i la millora de les condicions i modalitats de circulació de béns i capitals entre els territoris
  4. Promoció de la governabilitat i el diàleg intercultural local: suport a l'intercanvi, formació i
  desenvolupament professional dels joves i totes les formes de diàleg entre les comunitats
  així com millorar el procés de la governança a nivell local. 

 • del 18 d'agost de 2011 al 30 de setembre de 2011

  Projecte Treball 7 Comarques

  SOC

  Dirigit a: Entitats locals d’aquestes comarques (l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta), els seus organismes autònoms i les entitats dependents o vinculades

  Projectes ocupacionals i de desenvolupament local a les comarques del l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta.

 • del 14 de febrer de 2011 al 24 de març de 2011

  Programa de cultura científica i de la innovació 2011

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Poden ser beneficiàries totes les entitats amb personalitat jurídica pròpia, amb seu i legalment constituïdes a Espanya en el moment de presentació de la sol·licitud.

  La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) ha publicat la convocatòria d’ajudes per al Programa de Cultura Científica i de la Innovació 2011.


  L’objecte de la convocatòria és concedir subvencions per al finançament d’accions de foment de la cultura científica i de la innovació, a través de les següents línies d’actuació:
  1. Projectes de foment de la cultura científica
  2. Projectes de foment de la cultura de la innovació
  3. Xarxes de comunicació i divulgació de la ciència i la innovació.


  El pressupost total de la convocatòria és de 4.000.000 d’€ i la dotació pressupostària màxima per projecte és de 150.000 €, podent-se finançar fins a un 60% del pressupost del projecte.


   

 • del 01 de desembre de 2010 al 01 d'abril de 2011

  Interreg IV C

  Fons FEDER

  Dirigit a: Només les entitats públiques i els organismes de dret públic són elegibles.

  El programa INTERREG IVC, finançat pel FEDER (Fons Estructurals 2007-2013), té com a objectiu, per mitjà de la cooperació interregional, millorar l'eficàcia de les polítiques de desenvolupament regional i contribuir a la modernització econòmica i l'augment de la competitivitat d'Europa:
  - Permetent als agents locals i regionals en tota la UE l'intercanvi de les seves experiències i coneixements;
  - Posant encontacte les regions amb menys experiència en un camp de coneixement amb les regions més avançades;
  - Garantint la transferència de bones pràctiques en els programes generals dels fons estructurals.