Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 41 a 45 de 51 entrades disponibles

 • del 20 de març de 2012 al 19 d'abril de 2012

  Plans d'Actuacions d'Unitats de Valorització

  ACC1Ó

  Dirigit a: Universitats, enitats sense fi de lucre que gestionin la transferència d'alguna universitat catalana, escoles de negoci i col·legis professionals

  Amb l'objectiu de:

  1. Incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització per tal d’identificar, valoritzar i explotar les tecnologies generades en els agents d’R+D catalans.
  2. Potenciar projectes i activitats de valorització tecnològica del agents del sistema per fer rendible tot l’estoc de coneixement acumulat per aconseguir la transferència efectiva de la tecnologia cap al teixit productiu.
 • del 21 de desembre de 2011 al 29 de febrer de 2012

  ENPI CBCMED - Standard Projects

  Unió Europea

  Dirigit a: Institucions i empreses, públiques i privades, dels països de la conca mediterrània

  És un programa d'ajuts a consorcis existents o creats 'ad hoc' amb els objectius de contribuir a la promoció del procés de cooperació sostenible i harmoniós entre els països de la Conca Mediterrània, d'afrontar els reptes comuns i de millorar les seves potencialitats endògenes

  El Programa s'articula en quatre prioritats:
  1. Promoció del desenvolupament socioeconòmic i la millora dels territoris: es concentra en
  la innovació i la recerca en sectors clau per a l'àrea de la cooperació, la creació de sinergies potencials entre els països mediterranis i les estratègies d'enfortiment de la planificacióterritorial
  2. Promoció de la sostenibilitat del medi ambient a nivell de conca: a través de la preservació del patrimoni natural comú, la reducció de factors de risc per al medi ambient, la millora de l'eficiència energètica i la promoció de la utilització de fonts d'energia renovables
  3. Promoció de millors condicions i modalitats per garantir la mobilitat de les persones, béns i capitals: el suport als fluxos de persones entre els territoris com un plus cultural, social i econòmic per als països d'ambdues ribes, i la millora de les condicions i modalitats de circulació de béns i capitals entre els territoris
  4. Promoció de la governabilitat i el diàleg intercultural local: suport a l'intercanvi, formació i
  desenvolupament professional dels joves i totes les formes de diàleg entre les comunitats
  així com millorar el procés de la governança a nivell local. 

 • del 16 de setembre de 2011 al 30 de setembre de 2011

  Préstecs ICF Pimes Turístiques

  Generalitat de Catalunya

  Dirigit a: Pimes del sector turístic

  Convocatòria pública, de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a càrrec de l’Institut Català de Finances en petites i mitjanes empreses del sector del turisme per als projectes d’inversió següents:


  a) Obres d’actualització i/o que renovin o ampliïn els seus béns d’equipament i de forma especial quant a la seguretat, l’accessibilitat i la salubritat d’establiments turístics.
  b) Actuacions relacionades amb el model de categorització del turisme rural català (CaTR).
  c) Que creïn nous productes turístics.
  d) Que implantin noves tecnologies en el procés o producte i sistemes d’organització que millorin la gestió i la comercialització directa.

 • del 18 d'agost de 2011 al 30 de setembre de 2011

  Projecte Treball 7 Comarques

  SOC

  Dirigit a: Entitats locals d’aquestes comarques (l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta), els seus organismes autònoms i les entitats dependents o vinculades

  Projectes ocupacionals i de desenvolupament local a les comarques del l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta.

 • del 03 de març de 2011 al 21 de març de 2011

  Projectes Pilot dins la Xarxa Rural Nacional

  Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino

  Dirigit a: Entitats amb personalitat jurídica, sense ànim de lucre o que, encara que desenvolupin activitats de caràcter comercial, inverteixin els beneficis resultants de les mateixes. No poden sol·licitar-ho els ens locals.

  El Programa de la Xarxa Rural Nacional (cofinançat pel FEADER) és un sistema integrat i participatiu d'accions i voluntats al servei del desenvolupament sostenible del medi rural, i en particular al foment de la realització de projectes pilot que impliquen un valor afegit en termes d'innovació, a través d'activitats d'assistència tècnica i execució.

  Amb aquesta finalitat, s'estableix un règim d'ajudes per a la realització de projectes pilot que contribueixin a la diversificació econòmica, a la modernització, a la millora de la qualitat de vida i a la multifuncionalitat del medi rural, en el marc del desenvolupament sostenible i tindrà com a objectiu fonamental la creació i/o consolidació de l'ocupació, com a factor fonamental de fixació poblacional en el territori, o la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

  Els projectes hauran de tenir un abast sempre supraautonòmic i amb perspectiva, abast i referent nacional i global.