Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 51 a 55 de 62 entrades disponibles

 • del 07 de maig de 2010 al 15 de juliol de 2010

  Era Net - Projectes Manunet

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses que disposin d’establiment operatiu a Catalunya

  Ajuts destinats a finançar la participació d’agents catalans als projectes de R+D que hagin estat aprovats a les convocatòries Eranet dels projectes Manunet.

  MANUNET és una iniciativa ERANET que té com a objectiu la coordinació de programes nacionals i regionals per tal de finançar projectes transregionals d' R+D+I en fabricació (“manufacturing”). A la convocatòria, cada organisme regional o estatal participant a MANUNET finança el soci de projecte del seu Estat o regió amb el seu programa d'ajuts.

  Podeu trobar la informació de la iniciativa a la pàgina web www.manunet.net , així com la documentació per a presentar els projectes.
   

 • del 01 de març de 2010 al 07 d'abril de 2010

  Era Net - Projectes EurotransBIO

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses que disposin d’establiment operatiu a Catalunya.

  Ajuts destinats a finançar la participació d’agents catalans als projectes de R+D que hagin estat aprovats a les convocatòries Eranet dels projectes EurotransBIO.

  Eurotransbio és una iniciativa EraNet fruit de la voluntat d'alguns dels Estats membres i les regions europees a treballar plegats per donar suport a projectes cooperatius d'R+D amb esquemes de cooperació privat/privat o privat/públic entre empreses, sobretot les PiMEs, i laboratoris acadèmics mitjançant la coordinació dels seus programes nacionals o regionals de finançament públic.

  Així, l'objectiu de EurotransBIO és promoure econòmicament i acadèmica els principals actors de la biotecnologia en el repartiment de riscos, costos i les habilitats relacionades amb la innovació per tal de desenvolupar d'una manera més eficient nous productes i tecnologies que podrien arribar al mercat a curt/mitjà termini.

  Podeu trobar la informació de la iniciativa a la pàgina web http://www.eurotransbio.net , així com la documentació per a presentar els projectes.

 • del 01 d'abril de 2011 al 18 d'abril de 2011

  Incentivació Plans d'Actuació Agents Tecnològics de Catalunya

  ACC1Ó

  Dirigit a: Membres de la Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO)

  Concessió de subvencions destinades a incentivar els plans d’actuació dels agents TECNIO, segons l'Anunci publicat al DOGC Núm. 5782 – 24.12.2010.

  Els principals objectius d'aquest ajut son:

  • Millorar i adaptar els serveis dels agents tecnològics amb una recerca aplicada i desenvolupament previs a la demanda efectiva per part de les empreses.
  • Millorar la capacitat de provisió de serveis tecnològics i de difusió i foment de la innovació dels agents tecnològics, la qual cosa permetrà reforçar la capacitat d’innovació de les petites i mitjanes empreses dels sistemes productius locals de Catalunya.
  • Millorar la seva capacitat de transferència de coneixement i tecnologia a mercat.
  • Promoure la coneixença entre els agents TECNIO per aprofitar sinèrgies entre ells, evitat duplicitats, i concentrar massa crítica per aconseguir donar una oferta cada cop més integrada a l’empresa i ser capaços de fer aflorar i dur a terme projectes col·laboratius de alt valor afegit a nivell regional, estatal, europeu i internacional.

  Per iniciar els tràmits i obtenir més informació oficial, cliqueu aquí.

 • del 09 d'abril de 2011 al 30 d'abril de 2011
  del 01 de juliol de 2011 al 31 de juliol de 2011

  Interempresas Internacional

  CDTI

  Dirigit a: Empreses intensives en R+D, AIEs i Associacions Empresarials sense ànim de lucre (sols a actuacions de promoció i difusió)

  Interempresas Internacional està orientat prioritàriament a afavorir la participació d'empreses espanyoles en programes de cooperació internacional en l'àmbit de l'R+D, com Eureka, Iberoeka, programes internacionals bilaterals de R+D i altres grans iniciatives europees connexes al Programa Marc de la Unió Europea ( Eurostars, JTI, Eranets + i altres iniciatives sota els articles 169 i 171 del Tractat CE). Aquesta edició compta amb una partida pressupostària de 6 milions d'euros per finançar projectes que s'executin durant el període 2011-2014 que hagin estat prèviament presentats i concedits a les convocatòries 5 i 6 del programa europeu EUREKA-EUROSTARS per a projectes d'R+D.

  Per més informació vegeu la convocatòria adjunta, i per iniciar els tràmits de sol·licitud, cliqueu aquí.

 • del 10 de gener de 2011 al 24 de març de 2011
  del 25 de març de 2011 al 22 de setembre de 2011
  del 23 de setembre de 2011 al 01 de març de 2012

  EUROSTARS

  EUREKA-CDTI

  Dirigit a: Petites i Mitjanes empreses intensives en R+D (10% dels seus ingressos o costs de personal dedicats a R+D)

  El programa Eurostars és un programa europeu d'R+D gestionat per EUREKA, una xarxa intergovernamental europea que dóna suport al mercat, la R+D i projectes d'innovació de la indústria, centres de recerca i universitats en tots els sectors tecnològics. Es compon de 39 membres, inclosa la Comunitat Europea.

  EUROSTARS pretén donar suport a les PIME intensives en R+D:

  • Creant un mecanisme europeu sostenible de suport a aquestes organitzacions.
  • Encoratjant a crear activitats econòmiques basades en els resultats d'aquesta R+D i a introduir productes, processos i serveis en el mercat més ràpidament.
  • Promovent el desenvolupament tecnològic i empresarial i la internacionalització d'aquestes empreses.
  • Assegurant el finançament públic dels participants en els projectes.

  L'objectiu del programa EUROSTARS és proporcionar finançament a les petites i mitjanes empreses que duguin a terme projectes de recerca i desenvolupament orientats al mercat. Els projectes d'R+D han de ser en consorci, orientats al mercat i liderats i realitzats per PiMEs amb una activitat intensiva de R+D.

  Aquests projectes s'aproven en convocatòries anuals no temàtiques (els projectes els proposa el sol∙licitant) i el seu finançament està assegurada mentre existeixin fons suficients. Son projectes avaluats per EUREKA, però finançats per organismes dels països membres, en el cas d'Espanya via CDTI, seguint la normativa de subvencions que els apliqui.

  Important: Per tal de legalitzar la subvenció internacional (l'ajut és 100% subvenció) a l'estat espanyol, cal que CDTI tregui una convocatòria. Aquesta és Interempresas Internacional.

  Per tant, el projecte és avaluat per una comissió d'experts independent europea i si resolen favorablement CDTI es posarà en contacte amb el beneficiari i l'instarà a presentar‐se a la seva convocatòria on ja tindrà garantida la seva aprovació del projecte, sols caldrà negociar les quantitats.