Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 26 a 30 de 43 entrades disponibles

 • del 25 d'octubre de 2011 al 23 de novembre de 2011

  Línies de préstecs R+D, Internacionalització i Captació d'Inversions - ACC1Ó (via ICF)

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses i entitats privades sense fi de lucre amb presència empresarial en els òrgans de govern

  És un ajut en forma de préstec en condicions millors que les de mercat per a projectes de les següents categories:

  • R+D

  • Internacionalització

  • Captació d'Inversions

 • del 07 d'abril de 2010 al 26 de novembre de 2010

  Defensa de la Propietat Industrial

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses catalanes, agràries, industrials o de serveis

  Es tracta d'un ajut per a la protecció i defensa legal dels títols de propietat industrial de qualsevol modalitat: Invencions industrials (patents i models d’utilitat), dissenys industrials (dibuixos i models industrials) o signes distintius (marques i noms comercials).

  Cal tenir en compte que:

  • les empreses sol·licitants hauran de tenir una facturació superior als 100.000€ l'any anterior al de la sol·licitud, o un volum d'exportació superior a 60.000€.
  • Les sol·licituds s’hauran de demanar sempre abans de l’inici de l’actuació, viatge o projecte.
  • La durada del programa és d’un any a partir de la presentació de la sol·licitud.
  • Es podrà realitzar una única sol·licitud per beneficiari i any.
  • Ajut incompatible amb qualsevol altre per a la mateixa finalitat.
  • Cal que les empreses (agràries, industrials o de serveis) desenvolupin els projectes a l'exterior i puguin ser considerats com exportació.
  • En el cas d'empreses de serveis que representin d'altres empreses, la sol·licitud es formalitzarà i es concedirà en benefici de l'empresa representada.
  • En el cas d'empreses comercials que representin d'altres empreses, l'ajut es concedirà a l'empresa que, formant part del grup empresarial, assumeixi la tasca comercial.
 • del 08 de setembre de 2010 al 15 d'octubre de 2010
  del 16 d'octubre de 2010 al 15 de desembre de 2010
  del 15 de gener de 2011 al 15 de març de 2011

  CONES - Accions transnacionals de col·laboració R+D entre Catalunya i altres regions

  AGAUR

  Dirigit a: Organismes d'R+D públics i privats de Catalunya (universitats, centres CERCA i altres centres d'R+D, centres TECNIO i Hospitals de la Xarxa Sanitària de Catalunya o les seves respectives fundacions) i les empreses amb establiment operatiu a Catalunya

  Finançar accions de col·laboració formades per com a mínim una entitat catalana i una altra dels països i/o regions i/o institucions d'interès estratègic per Catalunya, d'acord amb els convenis establerts per la Generalitat de Catalunya, les prioritats del PRI 2010-2013 i els definits en el Pla d'impuls a la internacionalització del sistema d'educació superior i de recerca de Catalunya (2010-2013) del CUR de la Generalitat de Catalunya (com són: 4 motors per a Europa, Euroregió, Flandes, Xina, Japó, Comunitat de Treball dels Pirineus, Pirineus-Mediterrània, Unió per la Mediterrània-EPUF, i Quebec).

  Durada:
  Màxim dos anys, comptadors a partir de la finalització del termini de presentació del document d'acceptació. Les sol·licituds d'ampliació del termini s'han de presentar abans que finalitzi el període inicial d'execució.

  Import:
  40.000 euros per sol·licitud. El cofinançament és obligatori.
   

 • del 14 de juliol de 2010 al 14 d'agost de 2010

  Inforegió (e-infraestructures)

  AGAUR

  Dirigit a: Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades formades per entitats jurídicament independents entre elles i que han d'estar compostes com a mínim per una pime, una entitat o centre de recerca i una universitat

  L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar ajuts a projectes tractors en l'àmbit d'e-infraestructures dirigits a finançar grans projectes de recerca orientats a l'adquisició de nous coneixements que puguin ser útils per crear nous productes, processos o serveis o millorar qualitativament els ja existents.

 • del 29 de juny de 2010 al 26 de juliol de 2010

  Línia R+D

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses i entitats privades sense ànim de lucre i amb participació empresarial als seus òrgans de govern, ambdues que estiguin establertes a Catalunya o que es vulguin establir a Catalunya

  Es podran finançar mitjançant aquesta línia de préstecs, grans projectes empresarials de recerca industrial i desenvolupament experimental que es realitzin a Catalunya i que comportin l’obtenció de productes i processos nous o millorats tecnològicament respecte als ja existents. S’inclou el desenvolupament de prototips i projectes pilot.

  No s’inclouen dins del concepte de desenvolupament experimental les modificacions habituals o periòdiques realitzades en productes, línies de producció, processos de fabricació, serveis existents i altres operacions en curs, encara que les modificacions puguin representar millores, o sigui, el concepte ampli d'innovació tecnològica i de procés.

  En el cas de grans empreses, només es consideraran objecte de finançament aquells projectes que comportin un canvi en el comportament del beneficiari de tal manera que aquest incrementi el seu grau d’activitat d’R+D. El resultat del finançament ha de ser l’increment del volum, l’àmbit, la quantia invertida o la rapidesa de les activitats d’R+D.