Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 31 a 35 de 43 entrades disponibles

 • del 07 de juliol de 2011 al 20 de juliol de 2011

  Ajut per a accions de Cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus

  AGAUR

  Dirigit a: Universitats, centres de recerca, les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca, així com les empreses i/o els actor socioeconòmics ubicats a Catalunya

  Es tracta d'ajuts per a accions de Cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus.

  Hi ha tres modalitats: Modalitats:
  A – Desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques de recerca
  B – Mobilitat de personal investigador
  C – Projectes d’R+D
   

  En les modalitats A i C s'ha de crear un grup transfronterer d'un mínim de tres participants i en el qual, un d'ells sigui bé una empresa, bé un actor socioeconòmic.

 • del 26 de juny de 2012 al 17 de juliol de 2012

  INNPACTO 2012

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Empreses,CTs,Centres privats d’R+D universitaris,Altres Centres privats d’R+D sense ànim de lucre, OPIs,Universitats públiques,Altres centres públics d’R+D(fundacions,hospitals públics,consorcis),AAEE i Altres entitats de Dret públic

  L'objectiu fonamental del subprograma INNPACTO és propiciar la creació de projectes en cooperació entre organismes de recerca i empreses per a la realització conjunta de projectes d' R+D+i que ajudin a potenciar l'activitat innovadora, mobilitzin la inversió privada, generin ocupació i millorin la balança tecnològica del país.

  La convocatòria INNPACTO finança projectes en cooperació publico/privada entre organismes de recerca i empreses, per a la realització de projectes d'R+D+i orientats cap a productes explotables basats en la demanda. Amb aquests projectes es pretén crear empreses innovadores, orientar l'activitat d'empreses ja existents cap a l'activitat innovadora, mobilitzar la inversió privada, generar ocupació i millorar la balança tecnològica del país.

  INNPACTO engloba les antigues modalitats de: Aplicada Col·laborativa (CIT), Aplicada a Parcs (PPT), PSE, TRACE, PID per a CTs, Projectes de Recerca Aplicada, Projectes de Desenvolupament Experimental, Projectes de Transport i d'Infraestructures i Projectes de Mobilitat sostenible.

  Els projectes objecte d'ajuda en el subprograma INNPACTO seran projectes de desenvolupament experimental.

 • del 07 de maig de 2010 al 15 de juliol de 2010

  Era Net - Projectes Manunet

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses que disposin d’establiment operatiu a Catalunya

  Ajuts destinats a finançar la participació d’agents catalans als projectes de R+D que hagin estat aprovats a les convocatòries Eranet dels projectes Manunet.

  MANUNET és una iniciativa ERANET que té com a objectiu la coordinació de programes nacionals i regionals per tal de finançar projectes transregionals d' R+D+I en fabricació (“manufacturing”). A la convocatòria, cada organisme regional o estatal participant a MANUNET finança el soci de projecte del seu Estat o regió amb el seu programa d'ajuts.

  Podeu trobar la informació de la iniciativa a la pàgina web www.manunet.net , així com la documentació per a presentar els projectes.
   

 • del 01 de març de 2010 al 07 d'abril de 2010

  Era Net - Projectes EurotransBIO

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses que disposin d’establiment operatiu a Catalunya.

  Ajuts destinats a finançar la participació d’agents catalans als projectes de R+D que hagin estat aprovats a les convocatòries Eranet dels projectes EurotransBIO.

  Eurotransbio és una iniciativa EraNet fruit de la voluntat d'alguns dels Estats membres i les regions europees a treballar plegats per donar suport a projectes cooperatius d'R+D amb esquemes de cooperació privat/privat o privat/públic entre empreses, sobretot les PiMEs, i laboratoris acadèmics mitjançant la coordinació dels seus programes nacionals o regionals de finançament públic.

  Així, l'objectiu de EurotransBIO és promoure econòmicament i acadèmica els principals actors de la biotecnologia en el repartiment de riscos, costos i les habilitats relacionades amb la innovació per tal de desenvolupar d'una manera més eficient nous productes i tecnologies que podrien arribar al mercat a curt/mitjà termini.

  Podeu trobar la informació de la iniciativa a la pàgina web http://www.eurotransbio.net , així com la documentació per a presentar els projectes.

 • del 09 d'abril de 2011 al 30 d'abril de 2011
  del 01 de juliol de 2011 al 31 de juliol de 2011

  Interempresas Internacional

  CDTI

  Dirigit a: Empreses intensives en R+D, AIEs i Associacions Empresarials sense ànim de lucre (sols a actuacions de promoció i difusió)

  Interempresas Internacional està orientat prioritàriament a afavorir la participació d'empreses espanyoles en programes de cooperació internacional en l'àmbit de l'R+D, com Eureka, Iberoeka, programes internacionals bilaterals de R+D i altres grans iniciatives europees connexes al Programa Marc de la Unió Europea ( Eurostars, JTI, Eranets + i altres iniciatives sota els articles 169 i 171 del Tractat CE). Aquesta edició compta amb una partida pressupostària de 6 milions d'euros per finançar projectes que s'executin durant el període 2011-2014 que hagin estat prèviament presentats i concedits a les convocatòries 5 i 6 del programa europeu EUREKA-EUROSTARS per a projectes d'R+D.

  Per més informació vegeu la convocatòria adjunta, i per iniciar els tràmits de sol·licitud, cliqueu aquí.