Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 41 a 44 de 44 entrades disponibles

 • del 23 de juny de 2009 al 23 de juliol de 2009

  Projectes Singulars i Estratègics del Programa Nacional de Cooperació Público‐Privada

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Empreses, Organismes de Recerca i qualsevol altra agrupació de persones físiques o jurídiques.

  L'objecte dels ajuts és el de finançar actuacions per impulsar la creació de projectes de R+D de cooperació público‐privada de grans dimensions i elevat risc tecnològic. Es prioritzen els projectes en que hi ha cooperació entre empreses, centres públics de R+D i la resta de l'entorn acadèmic i investigador.

 • del 11 de març de 2010 al 31 de desembre de 2010

  Línia de préstecs CIDEM-ICF

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses amb seu social o operativa a Catalunya

  Préstecs en condicions preferents per a projectes d'R+D+i de l'Institut Català de Finances per a empreses amb seu social o operativa a Catalunya, amb projectes d’inversió a Catalunya, i que compleixin els següents requisits:

  • Que a criteri de l’ICF l’empresa sigui sòlida i el projecte d’inversió sigui viable.
  • Que a criteri del CIDEM el projecte sigui d'R+D+i, modernització tecnològica o industrialització de projectes d' R+D+i.
 • del 07 de juny de 2012 al 05 de juliol de 2012
  del 30 de març de 2011 al 09 de maig de 2011
  del 30 de març de 2011 al 12 de maig de 2011

  Plan AVANZA 2012 (Competitivitat R+D+i)

  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

  Dirigit a: Empreses, Organismes de Recerca, Agrupacions o associacions empresarials

  Les iniciatives que la present convocatòria posa en marxa s'emmarquen dins de les elaborades en l'àmbit europeu, d'acord amb la «Agenda Digital Europea», aprovada per la Comissió Europea el 19 de maig de 2010, donant prioritat a les línies d'actuació de competitivitat de la PIME, Smart Cities i administració electrònica, continguts i serveis interoperables i sense fronteres i serveis en un entorn de mobilitat.
  Durada dels projectes: S'hauran d'iniciar el 2012 i es podran estendre com a màxim fins a la fi de 2014.
  Modalitats de participació: individual o en cooperació (mitjançant conveni, contracte o acord).
  Tipologia de projectes:
  a) Projectes de recerca industrial: Especialment la validació tecnològica genèrica, excepte els prototipus.
  b) Projectes de desenvolupament experimental: El desenvolupament de prototips i projectes pilot que puguin destinar a usos comercials també estarà inclòs si el prototip és necessàriament el producte comercial final i resulta massa costós produir per utilitzar solament a efectes de demostració i validació. En cas de posterior ús comercial de projectes de demostració o projectes pilot, tot ingrés derivat de tal ús haurà de deduir dels costos finançables.
  Pressupost mínim: 300.000€
  Pagament: la suma total de l'ajut concedit es rep a l'inici del projecte.
  Subcontractació: Màxim del 50%, excepte els projectes presentats per entitats sense fi de lucre
  Garanties: Cada beneficiari haurà de constituir garanties per valor del 35 per cent de l'import del préstec proposat, davant la Caixa General de Dipòsits

 • del 16 de juliol de 2011 al 07 de setembre de 2011

  INNPRONTA (antic CENIT)

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Empreses, Organismes de Recerca i qualsevol altra agrupació de persones físiques o jurídiques.

  Té com a objecte el finançament de la cooperació estable público‐privada en R+D, en àrees d'importància estratègica per a l'economia mitjançant la creació de consorcis estratègics nacionals de recerca.

  Requisits bàsics dels projectes:

  • Durada dels projectes: 2-4 anys (amb inici a 2011)
  • Pressupost mínim: 15M€
  • Ajut màxim 75% (40% del qual en forma de subvenció per PiMEs i 35% per Grans empreses)
  • Límit de subcontractació als organismes de recerca (2 mínim): 15-50% del total del pressupost
  • Cal disposar de signatura electrònica per sol·licitar l'ajut

  Per més informació, cliqueu aquí.