Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 6 a 10 de 42 entrades disponibles

 • del 21 de març de 2018 al 05 de juny de 2018

  Innoglobal 2018

  CDTI

  Dirigit a: Empresas españolas

  Proyectos de I+D de desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional, que supongan a su vez un avance tecnológico e industrial relevante.


  Se subvenciona la participación de empresas españolas integrantes en consorcios internacionales que participen en programas internacionales:
  a)Proyectos multilaterales: Eureka e Iberoeka
  b)Proyectos Bilaterales
  c) Proyectos Unilaterales
  d)De cooperación tecnológica internacional para la participación de empresas en Organismos Internacionales de Investigación y Grandes Instalaciones científicas en las que participe España.

  En caso de proyectos internacionales en que participe más de una empresa española, cada empresa deberá presentar de forma individualizada su propia solicitud a esta convocatoria.

 • del 19 de gener de 2018 al 01 de març de 2018

  Nuclis d’R+D Locals 2017 – FEDER - GENCAT

  Dirigit a: Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

  Objectiu: Ajuts destinats a incentivar la realització, de forma individual o col·laborativa, d’activitats de R+D dutes a terme a Catalunya.
  Tipologia d’actuacions:
  • Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Haurà de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries internacionals de R+D o li citacions internacionals.
  • Es valorarà la generació de nova ocupació (especialment aquella d’alt nivell de qualificació tècnica) i d’inversions industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya, així com la participació de membres del sistema de Recerca i Innovació de Catalunya.
  • Les inversions s’han de dur a terme a Catalunya i han de comportar l’obtenció de productes i processos nous o tecnològicament millorats tecnològicament respecte als ja existents.
  El pressupost mínim global del projecte serà:
  • Projectes presentats de forma individual: 200.000 Euros.
  • Projectes presentats de forma col·laborativa: 500.000 Euros; (mínim 2 empreses i regulades per un acord d’agrupació i on cap de les empreses tingui una participació de més del 70% de la despesa subvencionable elegible per al projecte).
  Durada dels projectes: poden començar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de dos anys i mig després d’aquesta data.

 • del 19 de desembre de 2017 al 30 de març de 2018

  Urban Innovative Actions Initiative (UIA) – 3rd Call - ERDF

  Fons FEDER

  Dirigit a: Municipalities, Local Administrative Units, or Groupings of those agents, comprising at least 50 000 inhabitants. Also other actors such as institutions, agencies - even if fully owned by municipalities/city councils, higher education institutes, etc

  UIA can support pilot projects that are too risky to be funded by traditional sources of funding provided that they are highly innovative and experimental for municipalities

  The Commission’s desire is to see projects proposed that bring forth creative, innovative and durable solutions to address the various challenges identified (see thematic coverage down here).

  • Projects thematic coverage: 
     o Adaptation to Climate ChangeAdmin
     o Air quality
     o Housing
     o Jobs and Skills in the local economy Projects duration: up to 3 years
  • Projects budget: from € 1 to € 5 million
  • Funding intensity: 80% of the eligible costs, the rest has to be funded by own funds.

 • del 01 de gener de 2017 al 18 d'octubre de 2017

  Instrumento PYME - H2020

  Unió Europea

  Dirigit a: Pequeñas y medianas empresas (PYMES)

  La Unión Europea se plantea como reto incentivar la I+D y la innovación en las PYMES de forma que sean más activas en este ámbito fundamental para la competitividad europea. El instrumento PYME tiene las siguientes características diferenciales respecto a los proyectos colaborativos:

  • En cada temática o reto social de H2020 habrá al menos un tópico para el instrumento PYME.
  • Temática muy abierta dentro del contexto de cada tecnología o reto social.
  • Las PYMEs serán las únicas en poder solicitar este instrumento de financiación.
  • Los proyectos pueden solicitarse de forma individual (subcontratando a otras entidades) o en consorcio; al no existir un mínimo de participantes definido, debe escogerse aquella modalidad más acorde a las necesidades del proyecto.
  • El IMPACTO EUROPEO es un criterio de selección fundamental.
  • Todas las PYMEs que participen en el instrumento podrán beneficiarse de un esquema de coaching asociado al mismo.

  El Instrumento PYME se dividirá en las siguientes fases:

  Fase 1: Solicitud: un business plan de 10 hojas. Si se financia, el proyecto consiste en la redacción de un “elaborated business plan” de 30 hojas que deberá incluir actividades tales como: "Technology watch, Market/Business model testing Partner search, Work Plan (detailed), Risk assessment, IP regime, Commercialisation strategy, etc”

  Fase 2: Solicitud de la financiación de las actividades que constan en el “elaborated business plan”. Tales actividades pueden ser: “Development, prototyping, testing, piloting, miniaturisation, scaling-up, market replication, some research, etc“

  Condiciones de la ayuda:
  Fase 1: Subvención fija de 50.000€.

  Fase 2: Subvención del 70% del presupuesto elegible del proyecto, entre 500.000 euros y 2,5 millones de euros

 • del 16 de desembre de 2016 al 14 d'abril de 2017

  Urban Innovative Actions Initiative (UIA), European Union - ERDF

  Fons FEDER

  Dirigit a: Any urban authority, or any association or grouping of urban authorities of local administrative units, where the total population is at least 50 000 inhabitants

  UIA can support pilot projects that are too risky to be funded by traditional sources of funding provided that they are highly innovative and experimental.
  The Commission’s desire is to see projects proposed that bring forth creative, innovative and durable solutions to address the various challenges identified (see thematic coverage down here).

  • Projects thematic coverage:
  1. Integration of migrants and refugees
  2. Circular economy
  3. Sustainable urban mobility