Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 6 a 10 de 18 entrades disponibles

 • del 29 de setembre de 2014 al 21 d'octubre de 2014

  Turisme Cultural Transnacional i Turisme Accessible

  Dirigit a: Totes les entitats jurídiques europees amb interessos amb l'objecte de la convocatòria

  Objectives

  THEME A - CULTURAL TOURISM

  1) diversify European tourism offer; and/or2) economic regeneration and job creation in declining (post) industrial regions.

  THEME B: CAPACITY BUILDING SCHEMES FOR ACCESSIBLE

  - involve other operators in the tourism supply chain, thus fostering the creation of new business and cooperation also cross-border in accessible tourism- foster sharing of experiences and information between entrepreneurs on the obstacles, challenges and benefits of making their business more accessible- facilitate exchanges of good practices, the development of networks and of discussion platforms between public decision-makers, the private

 • del 29 de juny de 2013 al 13 de juliol de 2013

  Plans d'Actuació d'Unitats de Valorització 2013 - ACC1Ó

  ACC1Ó

  Dirigit a: Universitats, entitats sense fi de lucre, escoles de negoci i col·legis professionals, ubicats a Catalunya i que disposin d'Unitat de Valorització.

  Incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització per tal d’identificar, valoritzar i explotar les tecnologies generades en els agents d’R+D catalans.

 • del 19 de febrer de 2013 al 25 de juny de 2013

  Life+ 2013

  Unió Europea

  Dirigit a: Open to public or private bodies, but the actions must exclusively take place within the territory of the 27 Member States of the European Union.

  The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment. The general objective of LIFE is to contribute to the implementation, updating and development of EU environmental policy and legislation by co-financing pilot or demonstration projects with European added value.

  Types of projects funded:

  • LIFE+ Nature and Biodiversity.

  1. Best practice and/or demonstration projects contributing to the implementation of the objectives of the Habitats and Birds Directives.

  2. Demonstration and/or innovation projects contributing to the implementation of the EU 2020 Biodiversity Strategy outlined in the Communication "Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020".


  • LIFE+ Environment and Governance.

  1. Demonstration and/or innovation projects related to any of the "priority areas of action" set out in the document "LIFE+ Environment Policy and Governance, Guidelines for applicants 2012".

  2. Projects contributing to the monitoring of the environmental status of forests within the European Union territory.


  • LIFE+ Information and Communication.

  1. Communication and awareness raising campaigns related to the implementation, updating and development of European environmental policy and legislation set out in the document "LIFE+ Information and Communication, Guidelines for applicants 2012".

  2. Awareness raising campaigns for the prevention of forest fires and training for forest fire agents. 

 • del 23 d'octubre de 2012 al 11 de novembre de 2012

  Projectes Innovadors i Experimentals - FSE/SOC

  SOC

  Dirigit a: Ajuntaments i les seves entitats dependents o vinculades, consells comarcals, institucions sense fi de lucre amb experiència amb projectes ocupacionals o de promoció econòmica del territori

  Definició de projectes innovadors i requisits
  Als efectes d’aquesta normativa els projectes innovadors i experimentals són accions ocupacionals integrals que s’implementen en un territori concret i que estan orientats a complir uns objectius específics, mesurables i assolibles en un període de temps determinat. Aquests projectes hauran de donar suport a actuacions innovadores, demostratives i transferibles que mostrin noves vies per abordar necessitats clarament identificades."
  Tipus de projectes
  a) Projectes experimentals o projectes pilot.
  b) Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencial efecte multiplicatiu, que aportin valor afegit i que siguin susceptibles de ser transferits a altres entorns  

 • del 12 de juny de 2012 al 11 de juliol de 2012

  Projectes d'Innovació Agrupada o de Canvi Estratègic d'Alt Impacte

  Dirigit a: Organismes de suport a la PIME o Empreses amb establiment a Catalunya amb activitat industrial o de serveis a la indústria

  Projectes d’Innovació Agrupada, entre d’altres: les actuacions d’innovació organitzativa, la creació d’entorns d’aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunts, projectes destinats a aconseguir la creació o incorporació a plataformes tecnològiques compartides, projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de gestió, financer i/o operacional dels negocis.

  Projectes de Canvi Estratègic: S’entén per canvi estratègic d’alt impacte el conjunt de mesures adreçades a garantir la viabilitat econòmica de l’empresa en el termini més breu possible, mitjançat l’inici d’activitats no habituals per a l’empresa i que constitueixin en el futur el seu nucli de negoci. Aquesta nova activitat ha d’estar definida en un pla estratègic i pot representar l’adquisició d’una nova base tecnològica, la creació d’una nova gamma de productes d’alt valor afegit i/o l’accés a mercats d’altres sectors d’activitat no previstos fins al moment.