Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 26 a 30 de 42 entrades disponibles

 • del 24 de març de 2012 al 10 de maig de 2012

  InnoEmpresa

  Dirigit a: Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

  Tipologia de projectes subvencionables:

  a) Projectes de desenvolupament de nous productes diferencials.
  Es considerarà que una empresa desenvolupa un producte diferencial quan:
  - Una empresa que mai ha desenvolupat un producte propi, desenvolupa el seu primer producte.
  - Una empresa que ja desenvolupa i comercialitza productes propis, desenvolupa un producte totalment diferent."
  Segons el número d'empreses beneficiaries es diferenciarà entre dues tipologies de projectes subvencionables:
        a.1 Projectes individuals, amb despesa subvencionable acceptada mínima de 30.000 euros si es tracta d'una petita empresa,
  i de 60.000 euros si es tracta d'una mitjana empresa."
        a.2 Projectes de co-desenvolupament de nous productes diferencials, una despesa subvencionable acceptada mínima de 60.000 euros (associada a l'etapa de desenvolupament).


  b) Projectes d'iniciació a la sistematització de la innovació
  Són objecte el 'aquests ajuts els projectes adreçats a gestionar el procés d'innovació de forma sistemàtica, de manera que I'empresa desenvolupi el seu propi model de gestió de la innovació amb I'ajut d'un assessorament extern. Aquests projectes hauran de tenir una despesa acceptada mínima de 10.000 €."

 • del 01 de juny de 2011 al 15 d'octubre de 2011

  Ciutats de la Ciència i de la Innovació

  Ministerio de Ciencia e Innovación

  Dirigit a: Ajuntaments que hagin promogut/realitzat projectes innovadors

  MICINN va crear el 2010 la distinció «Ciutat de la Ciència i la Innovació» amb la finalitat de reconèixer a les ciutats líders en la creació d'avantatges competitius gràcies a la conjunció del capital intel·lectual i de coneixement dels seus recursos humans i d'avançades infraestructures innovadores científiques, tecnològiques i socials.
   

  Es tracta en definitiva de continuar amb l'activitat iniciada el 2010, de donar el prestigi que es mereixen als ajuntaments que hagin donat suport inversions en infraestructures que afavoreixin la sostenibilitat econòmica i millorin el nostre patró de creixement basat en el coneixement i la innovació. Els municipis tenen un potent potencial innovador que es pot emprar en la prestació de serveis de competència netament municipal, com són la seguretat ciutadana, la mobilitat, enllumenat, medi ambient, salut ciutadana, gestió de residus, etc.

 • del 27 d'abril de 2011 al 08 de setembre de 2011

  ECO-INNOVATION

  Unió Europea

  Dirigit a: Entitats públiques o privades, amb domicili en el territori dels Estats membres d'Europa.

  La convocatòria Eco-Innovation forma part del Programa Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) de la UE.
  La convocatòria dóna suport a projectes orientats a la primera aplicación (prototipus) o a aplicacions comercials de tècniques, productes, processos o pràctiques Eco-Innovadores, que ja s’hagin demostrat tècnicament, però que degut als riscos que encara comporta, necessiten ésser subvencionats per a penetrar de manera significativa en el mercat.
  CIP Eco-Innovation també donar suport a les activitats orientades al mercat relacionades amb l’adopció de tecnologies mediambientals i activitats d’Eco-Innovació per empreses i la implementació d’aproximacions noves o integrades cap a la Eco-Innovació.
   

  Per anar a la pàgina de la convocatòria cliqueu aquí.

 • del 06 de juny de 2011 al 06 de juliol de 2011

  Agrupacions d'Empreses Innovadores - Sector Turisme

  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

  Dirigit a: Agrupacions d’Empreses Innovadores constituïdes i inscrites en el registre 'ad hoc' del MITyC del sector turístic.

  Subvencions a fons perdut per a millorar la competitivitat de les pimes mitjançant el suport a les AEIs del sector turístic.

 • del 28 d'abril de 2010 al 10 de juny de 2010
  del 01 de setembre de 2010 al 14 d'octubre de 2010

  Sistemes Territorials d'Innovació

  ACC1Ó

  Dirigit a: Organismes de suport a la PIME amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una dilatada experiència en la dinamització de clústers i/o en l’execució de plans de competitivitat.

  L'objectiu de l'ajut és el de consolidar els sistemes territorials d’innovació per tal d’identificar, ordenar i coordinar els agents i els projectes d’innovació al territori.

  A tenir en compte:

  • Els projectes s’hauran d’iniciar a partir del primer dia de l’exercici de la convocatòria (1 de gener de 2010).
  • No s’admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant.
  • Aquest ajut rep cofinançament FEDER en el marc del Programa Operatiu de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya 2007-2013
  • Resolució: termini màxim de 6 mesos a comptar a partir de la fi de termini
  • El pagament del 100% de l'ajut serà tramitat un cop s'hagi certificat la justificació de la despesa corresponent.