Tarragona - Regió del coneixement


Convocatòries de Línies d’Ajut R+D+i

Mostrant de 36 a 40 de 42 entrades disponibles

 • No es convoca a 2011

  FEDER (Eix 1)

  Fons FEDER

  Dirigit a: Municipis de Catalunya que no hagin estat beneficiaris en algun dels eixos del tram local del FEDER, dins del programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013.

  Àmbit d’actuació Eix 1: Economia del coneixement, innovació i desenvolupament empresarial.

  Dins d'aquest eix es prioritzaran les operacions que s'emmarquin en els àmbits següents:

  • Transferència de tecnologia i millora de les xarxes de cooperació entre petites empreses, pimes, entre aquestes i altres empreses i universitats, centres d’ensenyament post secundari de tot tipus, autoritats regionals, centres de recerca i
   enclavaments científics i tecnològics (parcs científics o tecnològics, tecnopols, etc). Suport a la transferència de tecnologia i a la millora de xarxes de cooperació.
  • Inversió en empreses directament relacionades amb la recerca i la innovació. Suport a activitats emprenedores.
  • Altres inversions en empreses. Impuls del creixement empresarial d’empreses locals amb projecció global.
  • Serveis i aplicacions per al ciutadà. Impuls de l’administració electrònica com a eix de l’atenció ciutadana.
 • Previsió convocatòria segon semestre 2011

  Ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries

  Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

  Dirigit a: Cooperatives agràries constituïdes legalment, Entitats associatives agràries formades o participades majoritàriament per cooperatives agràries i Nous grups cooperatius que resultin d'acords o concerts de col∙laboració.

  L'objecte d'aquest ajut és el foment de la concentració, la intercooperació de les cooperatives agràries i les entitats associatives agràries, com a factor d'incentivació que contribueix a:

  • desenvolupar el sector agroalimentari
  • incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives
  • restablir i potenciar la competitivitat de les cooperatives i de les zones rurals
  • facilitar el desenvolupament d'activitats econòmiques i socials amb l'adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de comercialització.
 • del 17 de juny de 2011 al 20 de setembre de 2011

  Noves Oportunitats de Negoci (NON)

  ACC1Ó

  Dirigit a: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i amb activitat industrial o de serveis a la indústria.

  Ajuts per la realització de projectes que permetin desenvolupar noves oportunitats de negoci, amb un canvi de la base competitiva, estratègica i estructural.


  S’entén per desenvolupament de noves oportunitats de negoci el conjunt de mesures adreçades a garantir la viabilitat econòmica de l’empresa, mitjançat l'inici d’activitats no habituals per a l’empresa i que constitueixin en el futur el seu nucli de negoci. Aquesta nova activitat pot representar l’adquisició d’una nova base tecnològica, la creació d’una nova gamma de productes d’alt valor afegit i/o l’accés a mercats d’altres sectors d’activitat no previstos fins al moment.

  Per més informació cliqueu aquí

 • del 01 de desembre de 2010 al 31 de desembre de 2010

  Ajuts per al foment de la competitivitat de sectors estratègics industrials.

  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

  Dirigit a: Empreses, Agrupacions d'interès econòmic (AIE)

  Impulsar actuacions dirigides al manteniment i millora de la competitivitat de sectors estratègics industrials en el període 2010-2011.

  Els sectors estratègics industrials objecte de la present ajuda són els següents:
  * Sector de béns i equipaments (elèctric-electrònic, telecomunicacions, mecànic, etc.)
  * Sector químic i farmacèutic
  * Sector metal·lúrgic i siderúrgic
  * Fabricació de productes metàl·lics i fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
  * Sector Ferroviari
  * Sector Automoció
  * Sector Auroespacial
   

 • del 31 de juliol de 2012 al 04 de setembre de 2012

  Agrupacions d'Empreses Innovadores 2012

  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

  Dirigit a: Agrupacions d’Empreses Innovadores constituïdes i inscrites en el registre 'ad hoc' del MITyC.

  Es convoquen ajuts de suport de les Agrupacions d'Empreses Innovadores inscrites al Registre Especial d'AEIs del MINETUR:

  • Fase 2: Estructures de coordinació i gestió
  • Fase 3: Projectes específics
  • Fase 4: Projectes consorciats

  Per més detalls, veure la fitxa tècnica adjunta.