Tarragona - Regió del coneixement


Origen de l'oficina

Històricament la demarcació de Tarragona ha tingut una activitat econòmica molt diversificada, on conviuen empreses de sectors madurs i emergents, indústria clusteritzada i empreses úniques en el seus sectors, de costos en mà d’obra intensius i d’altres tecnològicament avançades, etc.

A nivell públic, la URV s’ha implicat en els darrers anys, junt amb altres agents del territori, en la generació d’estructures territorials potenciadores de competitivitat, basant-se en el coneixement i la innovació en els sectors productius. D’aquesta manera, s’han desenvolupat Centres de Recerca, Centres Tecnològics, Vivers d’Empreses Tecnològiques i quatre Parcs Científics i Tecnològics, especialitzats en els àmbits de la Química Verda i l’Energia, el Turisme i Oci, Nutrició i Salut i Viticultura i Enologia. Aquest escenari permet consolidar un nou entorn afavoridor de la innovació tecnològica i contribueix decididament a la millora de la competitivitat i al desenvolupament dels sectors productius estratègics del territori.

Tot i la forta inversió econòmica i material realitzada i que ens situa en una posició privilegiada per assegurar la generació i transferència de coneixement dels principals sectors productius de la demarcació de Tarragona, és necessari crear una estructura transversal orientada a les empreses per fomentar la cultura de la innovació i la millora de la competitivitat.

Aquesta estructura transversal ha de facilitar a les empreses la concepció, redacció i realització de projectes, proporcionant a les empreses informació específica de les diferents línies d’ajut a la R+D+i que més s’adeqüin a les seves necessitats i fomentant l’enllaç amb les diferents entitats generadores de coneixement i tecnologia (URV, centres de recerca, centres tecnològics, altres empreses, etc)

Per aquest motiu la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili han signat un acord estratègic per crear l’oficina Tarragona Regió del Coneixement, amb la missió de promoure la innovació i la competitivitat de les empreses de la demarcació de Tarragona facilitant-los l’enllaç amb els elements del sistema ciència-tecnologia-empresa, vehiculats a través dels diferents Parcs Científics i Tecnològics, i l’accés a les diferents vies de finançament a la R+D+i empresarial existent a nivell regional, estatal i europeu.

L'Oficina Tarragona Regió del Coneixement presenta la següent estructura:

L’Oficina Tarragona Regió del Coneixement neix amb els següents objectius:

  • Suport a l’empresa mitjançant l’assessorament personalitzat en la cerca de finançament a la R+D+i a nivell regional, estatal i europeu.
  • Actuar d’enllaç entre els elements del sistema ciència-tecnologia-empresa.
  • Promoure la innovació i la competitivitat de les empreses de la demarcació de Tarragona.

La funció d’enllaç entre els elements ciència-tecnologia-empresa s’implementa amb un equip humà multidisciplinari i experimentat en cada un dels àmbits del sistema i ha de ser la clau per a l’assoliment del model territorial de la Triple Hèlix per a la demarcació de Tarragona. Aquest model, com veiem en el gràfic, es basa en els espais comuns i de col·laboració entre la Universitat, l’Empresa i l’Administració.